Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este un organism independent cu activitate administrativ – jurisdicţională, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate de Legea nr. 101/2016. C.N.S.C. este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate.


Conținutul deciziilor CNSC in extenso este extrem de util atât autorităților contractante, cât și ofertanților pentru a evita orice neclaritate și a preîntâmpina riscurile în procedurile de achiziții publice.

Astfel poți utiliza toate funcționalitățile tehnologice de ultima generație oferite de Sintact: citare, căutare progesivă, salvare filtre și notificări automate, export, salvare hotărâre în dosarele personale etc.

Modulul Decizii C.N.S.C. este disponibil gratuit pentru toți abonații la modul Sintact Q&A Achiziții Publice.

  • Peste 16 mii de hotărâri C.N.S.C. și actualizări săptămânale
  • Conținut unic, in extenso, inclusiv cu motivarea deciziilor
  • Conținutul deciziilor este indexat în platforma de documentare juridică Sintact.ro

Recomandare pentru documentare completă: modulul Q&A Achiziții Publice - Răspunsuri rapide și corecte în domeniul Achizițiilor Publice. Ai siguranța că răspunsul găsit este conform legislației în vigoare și este oferit de specialiști cu vastă experiență în domeniu.

De asemenea în Sintact.ro
Descoperă conținutul integral
al deciziilor ANAF în Sintact.ro
Peste 44 mii de decizii ANAF 
și actualizări săptămânale 
Modulul Decizii ANAF este disponibil gratuit pentru toți abonații la
Q&A Corporate Fiscal Consulting
Back To Top