WebinarLegal

Contractul de achiziție publică

25 octombrie 2022, orele 13:00 – 16:00
Online
Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru a analiza din perspectivă practică următoarele subiecte principale, în lumina modificărilor legislative din 2022:
  • Atribuirea și derularea contractelor de achiziție publică: reguli de elaborare, riscuri și probleme specifice privind natura contractului, durata, termene, modalitățile de plată, garanții/ asigurări, sancțiunile contractuale, documentul constatator privind îndeplinirea obligațiilor contractuale etc.;

  • Modificarea contractului de achiziție publică pe parcursul derulării acestuia: reluarea competiției, noțiunea de modificare substanțială a contractului, clauzele de variație, retragerea unui membru al asocierii, înlocuirea contractantului, subcontractarea, încetarea contractului;
  • Prezentare spețe, decizii de practică administrativ-jurisdicțională și judiciară;

  • Dezbateri și răspunsuri la întrebările participanților.
Contractul de achiziție publică
25 octombrie 2022, orele 13:00 – 16:00, online

Back To Top