Pełna baza wiedzy prawnej dla sektora szkolnictwa wyższego i nauki w JEDNYM miejscu!

LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka to kompletne i wiarygodne źródło wiedzy, które zawiera:

 • bazę prawa,
 • wyselekcjonowane tematycznie dokumenty, a wśród nich niepublikowane w oficjalnych źródłach akty SWN – uchwały, opinie, zarządzenia czy protokoły kilkudziesięciu instytucji,
 • zbiór komentarzy,
 • monografie,
 • wzory dokumentów,
 • wyszukiwarkę instytucji.

Program LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka jest przeznaczony dla:

Szkół wyższych

Bibliotek szkół wyższych

Instytutów i ośrodków naukowo-badawczych

Użytkownicy najczęściej doceniają w LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka: 
Sklep LEX.pl
Program LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka
kupisz szybko i wygodnie w sklepie LEX

W programie znajdziesz:

 • PRAWO

 • WIEDZA

 • PRAKTYKA

 • NARZĘDZIA

Kompletna baza prawa dla uczelni i instytutów naukowych

Program zapewnia dostęp do kompletnej, codziennie aktualizowanej bazy przepisów prawa i orzecznictwa:

 • Aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych;
 • Aktów korporacyjnych;
 • Pomników prawa;
 • Orzeczeń sądów polskich i administracji;
 • Pism urzędowych ministerstw, organów centralnych i innych podmiotów administracji publicznej.

Eksperckie opracowania i komentarze

 • Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń przygotowanych przez ekspertów.
 •  Autorskie wzory pism i umów oraz wzory dokumentów pochodzące z dzienników urzędowych.
 • Tezy z piśmiennictwa – najistotniejsze fragmenty publikacji prawniczych.
 • Bibliografia LEX – noty bibliograficzne publikacji prawniczych LEX.
 • Zestawienia danych z aktów prawnych.

Praktyczne informacje dopasowane do potrzeb szkół wyższych i instytucji naukowych

 • Baza publikacji komentarzowych do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, autorstwa wybitnych autorytetów środowiska prawniczego.
 • Baza monografii pozwalających gruntownie pogłębić wiedzę na temat: decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, kariery naukowej w Polsce i zatrudnienia nauczycieli akademickich.
 • Wyselekcjonowane wzory dokumentów i formularzy opracowane na podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Wygodne narzędzia ułatwiające pracę

 • Wyszukiwarka instytucji – dobrane tematycznie informacje teleadresowe ministerstw, sądów i innych instytucji.
 • Kalkulatory online – narzędzie służące do obliczania opłat wynikających z przepisów prawnych.
 • Zestawienia – dokumenty zawierające zestawienia aktów prawnych i danych z aktów prawnych.

Polecamy również:

LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Źródło wiedzy prawnej dla sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Back To Top