Prawo16 czerwca, 2020

Solidarność w czasach pandemii - Jacek Królikowski

Obecnie solidarność jest wartością podstawową. Zależy od niej, w jakiej kondycji przetrwamy pandemię i nieuchronny kryzys gospodarczy. Jako Polacy możemy odwołać się do nieco być może zapomnianego dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność. Swoją rolę ma w tym również do odegrania szkoła.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/6

Czeczenka Malika Abdoulvakhabova, członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich prof. Irenie Lipowicz, powiedziała: Solidarność to wartość absolutnie niezbędna w stosunkach międzyludzkich. Pomaga przetrwać najgorsze i dzielić się najpiękniejszym. Daje poczucie jedności i bezpieczeństwa, a są to przecież podstawy istnienia i funkcjonowania społeczeństw. Strach wyobrazić sobie, jak wyglądałoby nasze życie bez bycia solidarnym (Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego O SOLIDARNOŚCI, www.rpo.gov.pl/sites/default/files/broszura_debata_o_solidarnosci.pdf, s. 16).
Stan pandemii to czas lęku o siebie i najbliższych. Uczucie to potęgują prognozy dotyczące nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Bardziej niż zwykle jesteśmy uzależnieni od pomocy innych. Teraz ma to związek głównie z obawą przed zachorowaniem i radzeniem sobie w izolacji, w przyszłości – z przetrwaniem np. w razie utraty pracy. Pomimo deklaracji pomocy ze strony władz publicznych wydaje się dominować przekonanie, że w większym niż dotąd stopniu potrzebna jest pomoc wzajemna: między sąsiadami, przyjaciółmi, osobami, które poznają się dopiero wówczas, gdy reagują na czyjąś prośbę o wsparcie.
Lekiem na strach o przyszłość i przetrwanie trudnych czasów jest wspólnota. W kraju, w którym dominowała dotąd postawa troski o własny interes, a podziały osiągnęły niespotykaną od lat 80. głębokość, pojawiła się gwałtowna potrzeba solidarności. Przetrwanie kryzysu zależy od tego, czy odbudujemy wspólnotę opartą na więzi, która skłania do czynienia dobra. Ogromną odpowiedzialność za to ponoszą również szkoły: dyrektorzy, nauczyciele, współpracujący z nimi rodzice i partnerzy lokalni. Wszyscy oni powinni działać dla wzmocnienia solidarności i przekonania do tej postawy uczniów.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top