Prawo15 maja, 2019

Skuteczna informacja zwrotna - Katarzyna Olejnik

Sercem oceniania kształtującego jest informacja zwrotna, dająca uczniom zarówno wiedzę o poziomie ich osiągnięć, jak i impuls do dalszego rozwoju. Dlaczego to narzędzie, jedno z najbardziej efektywnie wspierających proces uczenia się, wciąż za rzadko bywa obecne w polskiej szkole?Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/5

Na początek spróbujmy przypomnieć sobie dowolną sytuację związaną z procesem edukacyjnym, w której uczestniczyliśmy jako osoby uczące się. Dobrym przykładem może być kształtowanie umiejętności w ramach wybranej dyscypliny sportowej. Jak zachowuje się wówczas trener/instruktor? Wydobywa na światło dzienne i wzmacnia dobre nawyki, koryguje błędy, daje szczegółowe wskazówki dotyczące np. technik ułożenia ciała zwiększających efektywność naszego ruchu. Na ile byłby skuteczny, gdyby zamiast postępować w taki sposób kierował do nas jedynie komunikaty typu „dostatecznie”, „dobrze”, „bardzo dobrze”? A do tego właśnie ogranicza się często informacja, jaką w szkole uzyskują uczniowie podczas zdobywania kluczowych umiejętności, które będą miały wpływ na jakość ich całego życia.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top