Prawo24 września, 2018

RODO w szkolnej codzienności - Agata Majewska, Bartosz Pudo

Powoli opadają emocje związane z rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli szeroko omawianego w pierwszym półroczu bieżącego roku RODO. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wątpliwości dotyczące nowych przepisów udało się rozstrzygnąć. Zobaczmy, z jakimi sytuacjami dyrektorzy szkół mogą się spotkać.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/10

W praktyce szkolnej przetwarzanie danych osobowych w dużej części zbiega się z procesem dydaktycznym, ale rozciąga też nierzadko na inne sfery działalności. Chodzi tu, po pierwsze, o postępowanie z wizerunkiem ucznia w celach wykraczających poza obowiązkowe jego przetwarzanie związane w szczególności z wydaniem legitymacji szkolnej. Po drugie, uwagi wymaga zagadnienie przetwarzania danych uczniów poprzez tworzenie zbiorczych list i ich publikację. Nie sposób pominąć również kwestii funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie placówki.
Wyobrażenie osoby fizycznej utrwalone np. w formie fotografii, czyli wizerunek, stanowi informację, którą zgodnie z RODO należy kwalifikować jako dane osobowe. Tak więc posługiwanie się wizerunkiem ucznia obwarowane jest określonymi w RODO regułami przetwarzania danych. Dodatkowo pamiętajmy, że polskie prawo reguluje kwestię postępowania z wizerunkiem osoby fizycznej również w przepisach ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) oraz ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
W myśl art. 4 pkt 14 RODO wizerunek jest daną biometryczną, czyli należy w jego przypadku stosować art. 9 RODO, regulujący kwestie przetwarzania danych o szczególnym charakterze, w tym właśnie biometrycznych. Co do zasady przetwarzanie danych sensytywnych jest zabronione (art. 9 ust. 1 RODO), dlatego z punktu widzenia praktyki szkolnej kluczowy będzie art. 9 ust. 2a RODO, stanowiący, że zakaz ten nie znajduje zastosowania, jeżeli osoba, o której wizerunek chodzi, udzieli w tym zakresie wyraźnej zgody. W przypadku osoby niepełnoletniej, a więc większości uczniów, powinna być ona udzielona przez rodzica lub opiekuna.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top