Prawo15 marca, 2019

Rekrutacja podwójnego rocznika - Michał Łyszczarz

We wrześniu do szkół średnich trafi podwójny rocznik uczniów: absolwenci likwidowanych gimnazjów oraz ósmej klasy podstawówki. W niniejszym opracowaniu przedstawiam główne zasady ich rekrutacji.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/3

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 obejmie 350,5 tys. uczniów klasy III gimnazjum oraz 376,6 tys. uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
Kumulacja roczników to efekt reformy ustroju szkolnego, w wyniku której dwa lata temu rozpoczęto likwidację gimnazjów, a szkoły podstawowe z sześcioletnich przekształcono w ośmioletnie. Obecny rok szkolny jest ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów, a jednocześnie pierwszym, w którym uczniowie VIII klasy opuszczą nową podstawówkę.
Co istotne, obie te grupy pójdą do różnych rodzajów szkół. Dla absolwentów szkół podstawowych prowadzona będzie rekrutacja do klasy I:
- czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- pięcioletniego technikum,
- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.
Natomiast dla absolwentów gimnazjów i klas gimnazjalnych – do klasy I:
- czteroletniego technikum prowadzonego w technikum pięcioletnim,
- trzyletniego liceum prowadzonego w liceum czteroletnim,
- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.
Oznacza to konieczność przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań rekrutacyjnych. W przypadku absolwentów gimnazjum stosujemy przepisy ustawy o systemie oświaty, natomiast absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – te zawarte w Prawie oświatowym. Inne są też rozporządzenia:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610) dotyczy absolwentów szkół podstawowych i rekrutacji do czteroletniego technikum, pięcioletniego liceum i szkoły branżowej I stopnia;
- rozporządzenie MEN z 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz. 586) dotyczy rekrutacji absolwentów gimnazjów do szkół wskazanych w tytule tego aktu.
Określają one sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, skład i szczegółowe zadania komisji oraz tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top