Prawo24 września, 2018

Prawne aspekty poradnictwa - Michał Łyszczarz

Z początkiem roku szkolnego weszło w życie rozporządzenie dotyczące doradztwa zawodowego. Intencją jego autorów było ujęcie poradnictwa jako procesu, który rozpoczyna się w okresie przedszkolnym i jest kontynuowany na kolejnych etapach edukacyjnych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/10

Zajęcia z doradztwa zawodowego są jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (art. 109 ust. 1 pkt 7 pr. ośw.). Nowe rozporządzenie określa treści programowe, warunki oraz sposób realizacji i organizacji doradztwa w szkołach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób prowadzących te zajęcia. Obowiązujące od 1 września regulacje dotyczą wszystkich szkół prowadzących doradztwo zawodowe, zarówno publicznych, jak i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej.
Zdefiniowano, na czym polega doradztwo zawodowe oraz wskazano formy, w jakich może być ono realizowane na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:
- preorientację zawodową,
- orientację zawodową,
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 pr. ośw.,
- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zajęcia z wychowawcą, jak również działania określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, w tym np. indywidualne konsultacje z doradcą,
- mające na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze – u pracodawców oraz w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 pr. ośw. (placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), bądź w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top