Prawo18 listopada, 2020

Podejście interdyscyplinarne - Monika Auch-Szkoda

Potrzebujemy interdyscyplinarnego podejścia do procesu uczenia się – nauczania, aby rozwijać wśród dzieci i młodzieży szeroki zestaw kompetencji, które łączyć będą rozumienie posiadanej wiedzy, umiejętności jej zastosowania oraz strategie radzenia sobie w różnorodnych, niejednokrotnie zupełnie nowych sytuacjach. Odpowiedzią na to wyzwanie są zadania interdyscyplinarne, pozwalają bowiem na integrację wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/11

Niniejszy tekst powstał na podstawie przygotowanej na potrzeby realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła dla innowatora” publikacji Zadania interdyscyplinarne. Konstruowanie i stosowanie. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i nauczycielek autorstwa Małgorzaty Skury i Michała Lisickiego (Warszawa 2020).
Zadanie to celowo zaprojektowany problem do rozwiązania. Jest to więc sytuacja, w którą uczeń ma się zaangażować w oczekiwany przez nauczyciela sposób. Proponując taką formę pracy, nauczyciel postępuje z pewną intencją dydaktyczną, osadza bowiem wiedzę i umiejętności w określonych aktywnościach, które składają się na zadanie.
Ponadto zadanie to powtarzalne ćwiczenie, rozwiązywanie problemów jedno- i wieloetapowych, przeprowadzanie eksperymentu czy napisanie scenariusza filmu. Zadaniem są więc wszystkie aktywności, do których sięga nauczyciel w celu stworzenia uczniom warunków do kształcenia się. To narzędzie pośredniczące w nauczaniu i uczeniu się, nie tylko na lekcjach matematyki, ale też języka polskiego czy historii.
Rolą nauczyciela jest wybór, modyfikacja, projektowanie, sekwencjonowanie i wreszcie proponowanie swoim podopiecznych zadań, a następnie obserwacja i ocena rezultatów uczniowskich aktywności.
Rozwiązanie zadania wymaga zastosowania pewnych strategii, które zależą od typu przedsięwzięcia – inna będzie w przypadku zadania z chemii, inna z matematyki. Uczeń może też posługiwać się różnymi strategiami w ramach tego samego przedmiotu – inaczej będzie rozwiązywał zadanie polegające na udowodnieniu prawa geometrycznego niż to, w którym chodzi o obliczenie ułamka z danej liczby. Ważne, by nauczyciel wybierał zadania odmiennego typu, dzięki czemu uczniowie będą mieli szansę stosowania różnych strategii radzenia sobie z postawionymi problemami.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top