Prawo16 stycznia, 2020

Organizacja pracy w ferie - Michał Łyszczarz

Czy w czasie ferii zimowych szkoła powinna być zamknięta? Czy w jej budynku firma zewnętrzna może urządzić półkolonie? Czy nauczyciele mają prawo być wychowawcami wypoczynku organizowanego przez inny podmiot niż szkoła, w której są zatrudnieni? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w niniejszym tekście.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/1

Co prawda w czasie ferii lekcje się nie odbywają, nie oznacza to jednak, że szkoła powinna być zamknięta. Nawet jeżeli nie są w niej organizowane półkolonie ani żadne inne zajęcia, nadal jest miejscem pracy dla pracowników niepedagogicznych, których urlop nie ma formalnego powiązania z czasem ferii, podobnie zresztą jak urlop dyrektora i wicedyrektora. Dlatego w tym okresie szkoła pracuje, aczkolwiek są w niej wykonywane inne zadania niż opieka, wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży.
Dwutygodniowa przerwa w lekcjach to okazja do podjęcia działań, na które brakuje czasu w trakcie roku szkolnego, np. na archiwizację dokumentacji szkolnej, inwentaryzację. Z reguły również wtedy wykonywane są niezbędne remonty bądź modernizacje szkolnych obiektów. Ich prowadzenie to temat dyrektorom znany, dlatego tylko krótko przypomnę najważniejsze zasady:
a) szkoła jako jednostka organizacyjna ma prawo do zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym;
b) do dyrektora szkoły, czyli kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, należy decyzja, w jaki sposób przeprowadzony zostanie remont, ale musi pamiętać o uzyskaniu zgody organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta) lub powiatu (starosty);
c) jeżeli wartość remontu przekracza 30 tys. euro, należy stosować do niego przepisy ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);
d) w przypadku szkół jako jednostek nieposiadających osobowości prawnej wszelkie umowy dotyczące remontów powinny być zawierane przez organ prowadzący; instrumentem umożliwiającym dyrektorowi szkoły samodzielne działania w tej kwestii jest upoważnienie udzielone przez organ prowadzący.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top