Prawo03 października, 2019

Mind Mapa 10/2019

Mind mapa z październikowego "Personelu Plus" (10/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z wdrażaniem w polskich organizacjach cyfryzacji. Jak rozumieć transformację cyfrową? Jakie kompetencje potrzebne są pracownikom, aby byli w stanie zaangażować się w proces transformacji? Jakie są obawy i bariery związane z wdrażaniem narzędzi cyfrowych i cyfryzacją procesów?  Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Tu zapraszamy do inspirującej wizualnej podróży.

Mind mapa z październikowego "Personelu Plus" (10/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z wdrażaniem w polskich organizacjach cyfryzacji. Jak rozumieć transformację cyfrową? Jakie kompetencje potrzebne są pracownikom, aby byli w stanie zaangażować się w proces transformacji? Jakie są obawy i bariery związane z wdrażaniem narzędzi cyfrowych i cyfryzacją procesów?  Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Tu zapraszamy do inspirującej wizualnej podróży.  

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top