Prawo16 grudnia, 2019

Metoda obserwacji

Trudno wyobrazić sobie proces doskonalenia zawodowego bez namysłu nad podejmowanymi przez siebie działaniami, wyciągania wniosków z doświadczeń i wdrażania nowych rozwiązań. Aby to robić profesjonalnie, należy bacznie przyglądać się swojej praktyce i stwarzać okazje do wymiany poglądów z innymi nauczycielami oraz otrzymywania informacji zwrotnej. Doskonałym na to sposobem są obserwacje koleżeńskie.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/12

Wiele sytuacji w klasie umyka uwadze nauczyciela, trudno bowiem jednocześnie wykonywać jakieś zadanie i obserwować różne aspekty wykonywanej przez siebie pracy. Dlatego warto korzystać z różnorodnych metod pozwalających zyskać większą wiedzę na temat tego, w jaki sposób uczymy. Obserwacje koleżeńskie dostarczają wszechstronnych informacji na temat zachowań i reakcji zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Bezstronny obserwator może ułatwić zrozumienie kontekstu niektórych zjawisk i pomóc w radzeniu sobie z trudnościami oraz we wprowadzaniu nowych pomysłów.
Aby jak najefektywniej wykorzystać potencjał rozwojowy wynikający z obserwacji, warto się do niej przygotować. Nie chodzi tu bowiem tylko o obecność obserwatora na zajęciach, ale również odpowiednie zaplanowanie tej wizyty i omówienie jej efektów.
To, kogo zapraszamy do obserwowania zajęć, zależy przede wszystkim od naszych preferencji i celów, jakie chcemy zrealizować dzięki tej metodzie. Sami musimy zdecydować, czy łatwiej nam będzie rozpocząć taki sposób doskonalenia swoich kompetencji od zaproszenia osoby z naszej szkoły, czy raczej kogoś z zewnątrz, np. doradcy metodycznego.
Po dokonaniu tego wyboru powinniśmy wspólnie ustalić reguły przeprowadzania obserwacji i jej omawiania. Jedną z podstawowych zasad jest dyskrecja – osobie obserwowanej daje poczucie bezpieczeństwa i ułatwia otwarte mówienie o różnych problemach. Warto doprecyzować, co i w jakiej sytuacji może być ujawniane innym.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top