Ochrona zdrowia22 września, 2020

Lista Liderów Zmian w Ochronie Zdrowia ogłoszona

Do konkursu pod honorowym patronatem m.in. NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiej Federacji Szpitali czy Naczelnej Rady Lekarskiej, placówki medyczne zgłosiły 56 realizowanych przez siebie projektów. Jury preselekcyjne przedstawiło Kapitule konkursowej 16 nominowanych. Spośród nominowanych Kapituła wyłoniła 6 laureatów.

 W Konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia organizowany przez Wolters Kluwer wyróżniane są placówki medyczne stawiające m.in. na jakość leczenia, dobre zarządzanie, przyjazne podejście do pacjentów czy profilaktykę i edukację. Partnerem strategicznym konkursu jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowie – placówka badawcza funkcjonująca przy Uczelni Łazarskiego, która działa na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Poznaj zwycięzców >>

Konkurs podsumował Rzecznik Praw Pacjenta.  -To jest niezwykle cenny konkurs. Nie możemy zapominać o placówkach funkcjonujących sprawnie i bezpiecznie. Trzeba głośno mówić o takich placówkach aby pacjenci wiedzieli gdzie się leczyć. Na podmioty wyróżnione w tym konkursie nie mieliśmy skarg od pacjentów - warto to podkreślić. Gratuluję wszystkim laureatom i nominowanym - powiedział Bartłomiej Chmielowiec. 

Galę poprzedziła konferencja online Zmiany w Ochronie Zdrowia z udziałem ekspertów rynku zdrowia. Hasłem przewodnim konferencji online była „Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcare w praktyce". 

Wydarzenie było okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, które umożliwią skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości.

W trakcie konferencji odbyły się trzy debaty:

  1. Zdrowie priorytetem w polityce państwa – świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?
  2. Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?
  3. Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.

Konferencję rozpoczął dr n. ekon. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia a udział w panelach dyskusyjnych wzięli przedstawiciele instytucji rządowych odpowiedzialnych za kształtowanie systemu ochrony, jak również reprezentanci świadczeniodawców oraz samorządów zawodowych, m.in.:

  • mec. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
  • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego
  • Agnieszka Kister, Dyrektor Jednostki Centrum e-Zdrowia
  • Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  • prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  • Maciej Miłkowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Filip Nowak, p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top