Prawo22 czerwca, 2016

LI konkurs Państwa i Prawa na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych rozstrzygnięty

Do udziału w konkursie zgłoszono i dopuszczono 23 prace habilitacyjne oraz 30 prac doktorskich. Prace oceniał powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. J. Ciemniewski, prof. H. Knysiak-Sudyka, prof. T. Mróz, prof. A. Nowak-Far, prof. J. Sobczak, prof. J. Zajadło oraz prof. P. Kardas – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer SA.
Sąd Konkursowy obradujący na posiedzeniach w dniach: 21.03.2016 r., 09.05.2016 r. oraz 06.06.2016 r. postanowił przyznać:

Nagrody za rozprawy habilitacyjne:
Pierwsza nagroda:
dr hab.Beacie Giesen (UŁ) za pracę pt. „Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny”;

Druga nagroda: dr. hab. Ryszardowi Piotrowskiemu (UW) za pracę pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”;

Wyróżnienia:
dr hab. Tatianie Chauvin (UW) za pracę pt. „Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego”.


Nagrody za rozprawy doktorskie:
Pierwsza nagroda:
dr. Marcinowi Romanowiczowi (UW) za pracę pt. „Kognitywna teoria wykładni prawa”;

Druga nagroda: dr Michalinie Szafrańskiej (UJ) za pracę pt. „Wpływ penalnego populizmu na tworzenie prawa. Perspektywa mediocentryczna”;

Wyróżnienia:
dr Annie Czaplińskiej (UŁ) za pracę pt. „Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej”;

dr Agnieszce Sołtys (UJ) za pracę pt. „Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej”.

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Back To Top