Prawo10 lutego, 2023

LEX Monografie – nowości w aktualizacji styczeń 2023

W styczniu 2023 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Biernatowski P., Gawroński M., Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze, czyli książeczka o pisaniu pism, WKP 2022
 2. Błaszko A., Jednostki sektora samorządowego. Organizacja, rachunkowość i sprawozdawczość, WKP 2023
 3. Gil I., Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami, WKP 2022
 4. Henclewski T., Opróżnione miejsce hipoteczne, WKP 2023
 5. Hetman-Krajewska J., Kontakty z dzieckiem. Jak regulować, jak egzekwować? Poradnik praktyczny, WKP 2022
 6. Kiejnich-Kruk K., Prawo do skutecznego środka naprawczego w postępowaniu dowodowym, WKP 2023
 7. Kotas-Turoboyska S., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Vademecum, WKP 2022
 8. Mostowik P. (red.), Międzynarodowe prawo rodzinne. Filiacja. Piecza nad dzieckiem. Alimentacja, WKP 2023
 9. Namysłowska M. (red.), Reklama. Aspekty prawne. Nowe wyzwania, WKP 2022
 10. Orzeł-Jakubowska A. (red.), Zembrzuski T. (red.), Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego, WKP 2023
 11. Schwabe M., Czynniki migracji zarobkowych w świetle emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do UE, WKP 2023
 12. Szatkowska E. (red.), Prawo autorskie w praktyce. O prawach twórców i odbiorców utworów, WKP 2023
 13. Ufnal G., Opodatkowanie powierniczych czynności prawnych, WKP 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top