Prawo10 stycznia, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji grudzień 2022

W grudniu 2022 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2022
  2. Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2022
  3. Gawroński K. (red.), Olszewski A., Zajda B., Karta Nauczyciela. Komentarz, WKP 2022
  4. Goldiszewicz A., Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz, WKP 2022
  5. Jabłoński M., Węgrzyn J., Ustawa o produktach kosmetycznych. Komentarz, LEX/el. 2022
  6. Pilich M. (red.), Prawo oświatowe. Komentarz, wyd. III, WKP 2022
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top