Prawo18 kwietnia, 2018

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów Książka tygodnia

Najważniejsze miejsce w książce zajmuje prawo przedsiębiorców, które reguluje ogólne zasady w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wiążące przedsiębiorców oraz organy władzy publicznej w ich relacjach z przedsiębiorcami.

Niemniej ważne są przepisy dotyczące Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, które wprowadzają nową instytucję osoby stojącej na straży praw wspomnianych w nazwie grup przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

W dalszej kolejności wspomina się o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - określa się zasady jej funkcjonowania, a także zadania dotyczące ewidencjonowania oraz udostępniania informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. A to tylko początek obszernej listy ustaw wchodzących w skład całego tytułowego pakietu. I wszystkie one dokładnie omówiono na ponad 500 stronach tego zbioru.

Stan prawny całości materiału oszacowano na 6 kwietnia 2018 r.

 

Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów
Stan prawny: 6 kwietnia 2018 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top