Prawo01 listopada, 2023

Dyrektor Szkoły 11/2023

Tworzenie bezpiecznego, wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska edukacyjnego jest powinnością każdej szkoły. O tym, że nie jest to łatwe zadanie, przekonujemy się niemal codziennie. Zachowania wynikające z homofobicznych i ksenofobicznych postaw są coraz częściej elementem naszej rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość członków społeczności szkolnej uważa, że edukacja antydyskryminacyjna powinna być obowiązkowa.

Jak wynika z opracowanego na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich raportu Równe traktowanie w szkole podstawowej, takie przekonanie ma niemal 90% kadry pedagogicznej i ponad 80% uczniów. Większość badanych nauczycieli uważa, że z dyskryminacją w polskim systemie szkolnictwa najczęściej spotykają się osoby nieheteroseksualne. Niestety w programach profilaktyczno-wychowawczych przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu ze względu na płeć czy orientację seksualną jest kwestią wymienianą niezwykle rzadko. Dlatego w listopadowym Niezbędniku przedstawiamy propozycje różnorodnych rozwiązań antydyskryminacyjnych dotyczących osób LGBTQ+.
Przywołane badania pokazały, że działania zapobiegające dyskryminacji powinny być również elementem edukacji patriotycznej. Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do refleksji nad tym, jak w sposób konstruktywny budować tożsamość narodową i pozytywny stosunek do innych narodowości. Punktem odniesienia do tych rozważań może stać się analiza wyników badań dotyczących narcyzmu narodowego i jego wpływu na społeczeństwo i politykę. Informacje na ten temat znajdą Państwo w dziale Inspiracje Dyrektora.

Spis treści DS.11.2023

Co w prawie piszczy
Branżowe centra umiejętności Stanisław Szelewa
Procedura odpowiedzialności dyscyplinarnej Joanna Lesińska

Polityka edukacyjna
Budowanie kapitału społecznego Jarosław Kordziński
Mokykla, czyli szkoła po litewsku Emilia Lipiec-Kuzańska

Barwy zarządzania
Przywództwo edukacyjne nauczycieli Agnieszka Twaróg-Kanus
Zadania dyrektora w razie śmierci pracownika Małgorzata Nowak

Niezbędnik Dyrektora – Antydyskryminacja LGBTQ+ w szkole
Prawa osób LGBTQ+ Monika Sewastianowicz
Szkoły przyjazne LGBTQ+ – rozmowa z Dominkiem Kucem Danuta Elsner
Budowanie szkoły przyjaznej Włodzimierz Kaleta
Równi wśród różnorodnych Danuta Elsner
Inkluzywność w Wielkiej Brytanii Anna Czebiołko

Akademia Rozwoju Szkoły
Mity narosłe wokół stresu Tomasz Garstka

Nowe technologie
Edukacja patriotyczna w erze cyfrowej Katarzyna Polak

Wczesna edukacja
Uczenie o celach zrównoważonego rozwoju Aneta Duszyńska

Pracownia pedagogiczna
Brytyjska lekcja tolerancji Anna Czebiołko
Materiały dla nauczycieli

Siła zespołu – scenariusz lekcji Małgorzata Pomianowska
Trudności w pracy zespołowej – scenariusz lekcji Małgorzata Pomianowska
Budujemy efektywny zespół – scenariusz lekcji Małgorzata Pomianowska

Inspiracje Dyrektora
Narcyzm narodowy
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Karol Małolepszy
Rowery dla uczniów
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Asystenci międzykulturowi
Tydzień Edukacji Globalnej

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki
O luksusie życzliwości Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Zabójcy kreatywności Marcin Dębiński

Aktualności
Mamy Super Dyrektorów!
Wyniki badania „Lexometr Oświatowy”
Bony dla nauczycieli
Konkurs dla szkół oparty na grze
Młodzieżowe Słowo Roku 2023
Szkolenie w centrum kosmicznym
„Sportowe talenty” pod lupą RPO
Steve Wozniak na lekcji biznesu
Międzynarodowa Konferencja Daltońska
Nauczyciel Roku 2023
Dzień Tabliczki Mnożenia
Poradnik o szkole inkluzywnej

Zamów prenumeratę >>

Prenumerata Dyrektora Szkoły

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top