Prawo17 grudnia, 2018

Budowanie świadomości prawnej uczniów - Bogdan Bugdalski

Pomimo wielu zmian, jakie zaszły w podejściu do edukacji prawnej dzieci i młodzieży, wciąż brakuje systemowych rozwiązań, które pozwoliłyby na stworzenie spójnej koncepcji tego procesu. Niby wszystkie elementy układanki już są, ale bez zaangażowania osób pracujących w oświacie i ją wspierających, zwłaszcza prawników, całość nie zadziała.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/12

O jakości szkolnej edukacji prawnej trudno mówić bez kontekstu znajomości prawa w społeczeństwie. A z tym mamy problem, o czym świadczą liczne medialne doniesienia o aferach z piramidami finansowymi, parabankami, oszustami żerującymi na ludzkiej naiwności, wyłudzeniach „na policjanta” czy osobach, które nie doczytawszy do końca podpisywanej umowy, teraz mają na karku komornika albo straciły dorobek życia. To m.in. efekt mało skutecznej edukacji prawnej (lub w ogóle jej braku), bo „czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.
Każdy powinien znać swoje prawa i obowiązki, dlatego podstawowych zasad prawnych należy uczyć w szkołach. Dzięki temu dzieci wiedzą, że są jakieś reguły, których należy się trzymać, i nie tylko zaczynają je respektować, ale wspierają się wzajemnie w ich przestrzeganiu. Tak się buduje społeczeństwo prawa – uważa Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes zarządu Fundacji „Edukacja na NOWO” i Stowarzyszenia „Rodzice w edukacji”.
W 2012 r. Fundacja INPRIS opublikowała raport Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery (www.inpris.pl/co-sie-dzieje-w-inpris/artykul/t/publikacje-inpris-dotyczace-edukacji-prawnej/), wskazując konieczne zmiany w tej dziedzinie, dotyczące m.in.: podstawy programowej, działań skierowanych do nauczycieli i wykorzystania potencjału środowiska prawniczego. Zdaniem autorów edukacja prawna w Polsce nie była prowadzona w sposób systematyczny i przemyślany, bo wprawdzie zajmowały się tym instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne, ale w pojedynczych, niezależnych od siebie i nieskoordynowanych akcjach. Dlatego z radością witali wprowadzenie od roku szkolnego 2012/2013 do podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie elementów prawa, ponieważ oznaczało to obowiązek realizacji tych tematów.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top