Prawo05 listopada, 2019

Bestsellery października 2019 w księgarni profinfopl

1. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2019.
15. wydanie zbioru cywilnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Rok wydania: 2019.
15. wydanie zbioru karnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)

3. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Rok wydania: 2019.
56. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

4. Kodeks postępowania cywilnego. Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019.
Rok wydania: 2019.
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem. W drugim wydaniu podano daty dzienne wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego Kodeksu oraz ich hasłową definicję. 

Fragment publikacji (.pdf)

5. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2019.
51. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

6. Proces karny.
Autor: Redakcja naukowa: Jarosław Zagrodnik.
Rok wydania: 2019.
Podręcznik został przygotowany przede wszystkim z myślą o osobach studiujących prawo lub administrację oraz aplikantach. 

Fragment publikacji (.pdf)

7. MERITUM Postępowanie karne.
Autor: Redakcja naukowa: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2019.
Książka uwzględnia najnowszą, obszerną i w konsekwencjach daleko idącą nowelizację procedury karnej, uchwaloną przez Sejm 19 lipca 2019 r. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

8. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.
Autorzy: Janusz Borkowski, Barbara Adamiak.
Rok wydania: 2019.
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)

9. MERITUM Prawo spółek.
Autor: Andrzej Kidyba (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2019.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. 

MERITUM Prawo spółek
Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

 

10. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Rok wydania: 2019.
32. wydanie zbioru przepisów z prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top