Prawo21 maja, 2018

Kancelaria Prawna - Wersja 3.0.0

 • Umożliwiono eksport dokumentów finansowych w formacie ministerstwa finansów JPK_FA(1)
 • Umożliwiono import dokumentów oraz e-maili z pakietu Microsoft Office w wersji 64-bitowej
 • Umożliwiono wysyłanie dokumentów finansowych e-mailem w formacie PDF
 • Dodano możliwość wyszukiwania spraw po braku aktywności oraz braku wpłat windykacyjnych
 • Dodano pole "Wartość uniwersalna" w module Kontakty (pole jest wyświetlane na liście kontaktów oraz można po nim wyszukiwać)
 • Umożliwiono konfigurację domyślnych wartości opisów na fakturę oraz PKWiU dla nowych kontaktów oraz spraw
 • Dla modułów Czynności oraz Koszty dodano możliwość grupowego obciążania klienta spod prawego przycisku myszy na listach
 • Dodano możliwość zawężania obszaru wyszukiwania instytucji po kodzie pocztowym lub mieście. Funkcjonalność dotyczy dodawania sądów w repertorium na sprawie, odbiorcy na czynnościach pocztowych oraz zaawansowanego wyszukiwania dla modułu Instytucje
 • Umożliwiono ustawienie domyślnej daty progowej na dzień dzisiejszy. Funkcjonalność można włączyć w parametrach programu
 • Dla modułu Sprawy dodano możliwość grupowego rozliczenia ostatecznego i zamknięcia spraw spod prawego przycisku myszy na liście
 • Ulepszono sposób zawężania spraw po uczestnikach w wyszukiwaniu zaawansowanym
 • Zwiększono bezpieczeństwo modułu finansowego. Dokumenty finansowe mogą zostać usunięte wyłącznie przez pracownika z prawami administracyjnymi, po wpisaniu hasła wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo usuwać można tylko jeden dokument naraz
 • Ulepszono funkcjonalność podpowiadania opisów na kosztach, kosztach innych w module finansowym, w czynnościach, terminach i zadaniach. Wyboru opisu można już dokonywać za pomocą myszy
 • Udostępniono informację o kategorii czynności (lub kosztu) podczas dodawania pozycji do faktury w module Finanse
 • Dodano informację o fakcie wysyłania lub pobierania plików z systemu DMS
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji

Pobierz

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top