Prawo13 grudnia, 2019

Aktualizacja systemu Kancelaria Notarialna 7.5.0

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 11.12.2019 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.5.0 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.5.0.

Wszystkich użytkowników, którzy nie zakupili rocznej subskrypcji aktualizacyjnej lub posiadają starsze wersje oprogramowania, zapraszamy do zakupu subskrypcji.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.5.0:

 • Wprowadzono możliwość wydruku Repertorium A w układzie jednostronnym
 • Wydruk jednostronny zapewnia: lepsze zagospodarowanie zadrukowania kartek, dzięki czemu do wydruku Wydruk jednostronny zapewnia: lepsze zagospodarowanie zadrukowania kartek, dzięki czemu do wydruku będzie potrzebna mniejsza ilość papieru; ze względu na brak konieczności synchronizacji lewej i prawej strony skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie danych do wydruku. Opcje związane z wydrukiem dwustronnym w dalszym ciągu są dostępne.
 • W transakcji GIIF wprowadzono możliwość określenia typu podmiotu dla osoby fizycznej w celu wysłania do GIIF informacji o Działalności Gospodarczej
 • Opcja Typ podmiotu pozwala na wybór czy dany podmiot w konkretnej transakcji działa jako osoba fizyczna czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i w zależności od wybranej opcji do GIIF są przesyłane dane podmiotu wraz z danymi o działalności gosp. bądź bez tych danych.
 • Wprowadzono możliwość potwierdzenia odbioru wielu czynności jednocześnie z użyciem tabletu do składania podpisów
 • W parametrach wydruku Repertorium A dodano opcję Dane z ewidencji opłat sądowych, która umożliwia dołączenie do wydruku informacji o podmiotach uiszczających opłatę sądową
 • Wprowadzono możliwość sortowania danych po dowolnych kolumnach modułu Repertorium
 • Wprowadzono możliwość zafakturowania czynności inaczej niż tylko 1/n
 • W oknie fakturowania czynności notarialnych po wyborze sposobu niestandardowego można teraz wybrać dowolny ułamek określający podział wartości do zafakturowania poprzez wprowadzenie wartości jego licznika jak i mianownika.
 • Wprowadzono funkcję definiowania tekstów słownikowych do wykorzystania w krótkiej treści czynności
 • Dodano obsługę wyszukiwania składających i odbierających depozyt w module Ksiąg Depozytowych·Usprawniono filtrowanie danych w Rejestrze transakcji GIIF
 • W danych strony wprowadzono automatyczne generowanie daty urodzenia na podstawie wprowadzanego numeru PESEL
 • Dodano komunikat o specyfice uwzględniania pełnomocników/mocodawców na wydruku repertorium A
 • W danych strony wprowadzono zakładkę z informacjami o terminach powiązanych z daną stroną
 • W każdym z widoków terminarza wprowadzono możliwość filtrowania danych dla wybranych stron
 • Wprowadzono możliwość wybrania wielu dokumentów w poświadczeniach elektronicznych
 • Wprowadzono zmianę w wyborze aplikanta jako osoby zastępującej notariusza
 • Wprowadzono mechanizm zmiany danych stron w czynnościach powiązanych z aktem, w którym zmieniane są dane wybranej strony
 • W słownikach wprowadzono opcję z możliwością edycji tekstów stałych wykorzystywanych w różnych miejscach programu
 • Poprawiono błąd związany z wydrukiem stawki VAT w zbiorczym podsumowaniu należności drukowanym z poziomu wydruku repertorium A
 • Poprawiono zapis parametrów wydruku etykiet
 • Wprowadzono możliwość dodania osoby zastępującej notariusza w poświadczeniach elektronicznych
 • Wprowadzono możliwość definiowania z poziomu wzorca czynności domyślnej klauzuli dla poświadczeń elektronicznych
 • Wprowadzono możliwość określania szerokości ramki z danymi kancelarii dla poświadczeń elektronicznych
 • Wprowadzono możliwość określania kolejności dokumentów wskazywanych przy czynności złożenia wniosku wieczystoksięgowego
 • Wprowadzono możliwość powielania wpisów we wnioskach EKW
 • Wprowadzono możliwość dodania daty wygaśnięcia podpisu elektronicznego na poświadczeniach elektronicznych
 • Dodano możliwość wysyłki faktur poprzez domyślny program poczty elektronicznej
 • W module Finanse pod prawym przyciskiem myszy została wprowadzona opcja Wyślij faktury emailem.
 • Dodano opcję pozwalającą uzyskać na wydruku repertorium A tekst "PODPIS NOTARIUSZA"
 • Dodano kolumnę opłaty sądowej dla czynności powiązanych z aktem notarialnym
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwania na liście kodów MS-Not24
 • Usprawnienie eksportu danych z wydruków do formatu XLS
 • Podczas tworzenia faktury ProForma wprowadzono możliwość wyboru zatwierdzonych czynności notarialnych
 • Poprawiono generowanie tytułu płatności tworzonej dla wielu faktur
 • Wprowadzono możliwość wyboru jako zastępcy notarialnego drugiego notariusza pracującej w danej kancelarii
 • Aktualizacja opłat sądowych w kalkulatorze

Zmiany w programie Lex@Text 4.5.0

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.5.0

Pliki aktualizacyjne są dostępne w sekcji Pobierz.

Z wyrazami szacunku Zespół Systemu Kancelaria Notarialna

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top