Prowadzi kancelarię adwokacką w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych oraz ochrony praw konsumentów w sprawach przeciwko instytucjom rynku finansowego. Jest członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, członkiem Komisji Aplikacji Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, sekretarzem Biblioteki Palestry oraz wykładowcą na Uniwersytecie WSB Merito.


No Related Media found.
Back To Top