Partner w Advicero Nexia, doradca podatkowy, radca prawny. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Posiada również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Rokrocznie wyróżniany jako rekomendowany specjalista w Podatku Akcyzowym.


Back To Top