Dyrektor ds. relacji strategicznych, odpowiedzialny m.in. za rozwój inicjatyw w ramach „trójkątów innowacji”. Wcześniej dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia i ekspert w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (później MSZ) ds. funduszy przedakcesyjnych (Phare i Transition Facility). Ekspert od zarządzania złożonymi projektami i negocjator programów UE. Absolwent studiów MBA, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami SGH, właściciel wielu certyfikatów dotyczących zarzadzania projektami m.in. Lean Practitioner, MSP, P3O, MoP, Agile Project Management. Autor wielu artykułów nt. ochrony zdrowia w prasie branżowej i ogólnopolskiej


Back To Top