Dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access Leader w Philips Healthcare CEE, Członek Zarządu Philips Polska oraz Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych - POLMED.
W firmie Philips, z którą związany jest od 2016 roku, odpowiada za rozwój współpracy i inicjatyw z instytucjami rządowymi, samorządami, uczelniami i szpitalami. Ściśle współpracuje z UNGC w zakresie wdrażania zrównoważonej polityki dla systemu ochrony zdrowia. Wcześniej przez wiele lat pracował w administracji rządowej, m.in.  jako Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia i ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych UE przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejckiej (obecnie MSZ). 
Absolwent Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, MBA w Centrum Rozwoju Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Szkole Głównej Handlowej.

 

Back To Top