Prezes Związku Pracodawców SPOIWO.
Prezes Zarządu Operatora Medycznego Świat Zdrowia, w Grupie NEUCA kieruje obszarem usług medycznych. Inicjator modelu Przychodni „Świat Zdrowia”. Wspólnie z Zespołem wdraża model opieki skoordynowanej. Absolwent Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Zawodowy związany był m.in. z Centrum Medycznym LIM oraz Grupą LUXMED.


Back To Top