Doktor nauk prawnych, autorka rozprawy doktorskiej pt. „Modele organizacyjne nadzoru bankowego”, była pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.

Obecnie wykładowca akademicki współpracujący z wieloma renomowanymi uczelniami jak SGH, Uczelnia Łazarskiego, Politechnika Warszawska, Europejska Szkoła Prawa i Administracji itd.

Główne obszary zainteresowań autorki to prawo bankowe, a także zagadnienia związane z prawem europejskim i gospodarczym.

Back To Top