Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładowca i autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

No Related Media found.
Back To Top