Praktyk z doświadczeniem w tworzeniu oraz optymalizacji funkcji finansowych w startupach, szybko rozwijających się organizacjach oraz spółkach w okresie transformacji. Promotor idei Finance Business Partneringu nastawionego na czynny udział członków zespołów finansowych w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych oraz promocji idei optymalizacji działań organizacji opartych na wnioskach bazujących na bliskiej współpracy biznesu z zewnętrznym lub wewnętrznym zespołem księgowym.

Członek ACCA / FCCA z tytułem ukończenia podyplomowych studiów podatkowych na SGH.


Back To Top