Trener, coach, mediator, tutor zaangażowany w liczne projekty zmieniające polską oświatę, realizowane z udziałem ministerstw, centralnych palcówek wspierających rozwój szkół i nauczycieli oraz samorządów lokalnych. Autor wielu artykułów i kilkunastu książek dotyczących edukacji m.in. Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach, Szkoła uczenia się czy Edukacja wyzwolenia szkoły i nauczycieli.


Back To Top