Adwokat, doktor nauk prawnych, stały mediator sądowy.

Od 2003 roku prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. W ramach praktyki adwokackiej zajmuje się doradztwem i obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego dla aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od 2000 roku prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników samorządowych. Przewodnicząca Komisji do spraw Aplikacji Adwokackiej przy ORA w Poznaniu, członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzania egzaminu adwokackiego, członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediator zrzeszony w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, członek Rady Reprezentacji Środowisk Współpracujących na rzecz Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Od 2013 r. pełni funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Back To Top