Prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Od 1997 r. związana z usługami księgowymi prowadzonymi przez biura rachunkowe. Od 2006 r. właściciela Biura Rachunkowego BEATA.

Trener biznesu i konsultant. Przeprowadziła liczne szkolenia z zakresu rachunkowości, zarówno uproszczonej, jak i pełnych ksiąg rachunkowych, a także z zakładania działalności gospodarczej i zarządzania finansami.

Społecznik na rzecz rozwoju księgowych i biur rachunkowych w Polsce. W 2019 r. otrzymała srebrną odznakę w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Sygnatariusz etyki zawodowej w rachunkowości i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowana w pracę zarządu w powstającej Krajowej Izbie Biur Rachunkowych, której jednym z zadań jest podnoszenie standardów pracy w biurach rachunkowych.

Certyfikowana księgowa - świadectwo kwalifikacji nr 32376/02 z dnia 7.06.2002 r. 


Back To Top