PSD2 bankieren betekent dat we onze bankrekening steeds vaker gaan vrijgeven aan andere partijen dan onze bank, in ruil voor iets dat we graag willen hebben. Denk aan meer informatie, een goed advies of een aanbod op maat gebaseerd op onze persoonlijke financiële situatie. Met de invoering van de nieuwe PSD2-richtlijn mogen sinds februari 2019 ook bedrijven en adviseurs buiten de financiële sector (mits hiervoor een vergunning) ons om toegang vragen tot onze bankrekening.

Massaal bankrekening delen

Het duurt dus niet lang meer of consumenten en ondernemers gaan massaal hun bankrekeningen delen met andere bedrijven. Waarschijnlijk net zo massaal als dat velen van ons nu al gewend zijn om hun persoonlijke informatie actief te delen via allerlei social media. Een gewenning waar innovatie en gemak hand in hand gaan. Met als gevolg dat PSD2 een grote verandering tot gevolg zal hebben voor de manier waarop we bankieren. En op de manier waarop we onze administratie bijhouden.

PSD2 zorgt voor meer openheid

PSD2 bankieren stimuleert zodoende innovatie waardoor geheel nieuwe of sterk verbeterde financiële toepassingen zullen ontstaan. Toepassingen waar consumenten en ondernemers financieel hun voordeel mee kunnen doen. Zo maakt PSD2 het mogelijk om straks online hypotheekopties te vergelijken, komen er apps op de markt om ons te waarschuwen voor een te laag saldo of om te helpen onze levensdoelen te bereiken met een persoonlijk financieel plan inclusief budgettering.

Realtime inzicht in financiële situatie

Het vernieuwende hieraan is dat consumenten met PSD2-bankieren en bijbehorende innovaties realtime inzicht krijgen in hun financiële situatie. Waar en wanneer we maar willen weten we straks hoe we er persoonlijk financieel voor staan. PSD2 brengt zo een belangrijke nieuwe ontwikkeling teweeg in zowel het leven van de consument, de ondernemer als in de bankenwereld. Via het openstellen van bankrekeningen, luidt PSD2-bankieren een nieuw tijdperk in waarin de gehele financiële wereld zich moet ontwikkelen naar een financieel open systeem. Een systeem waar andere spelregels gelden en waar iedere partij met een vergunning in principe welkom is om aan deel te nemen.

Hoe worden bankzaken geregeld met PSD2

Om bankzaken volgens de PSD2 te goed kunnen regelen, zijn banken sinds de ingang van de richtlijn PSD2 verplicht om na toestemming van de bankrekeninghouder, derden toegang te verlenen tot zijn betaalrekening. Het is een open manier van werken die de Europese financiële sector dwingt transparanter en efficiënter te worden. Met als gevolg dat consumenten financieel beter bediend en beschermd kunnen worden, door meer partijen dan door hun bank alleen. De bank, die niet anders gewend is dan als enige instelling tot nu toe de volledige beschikking te hebben over iemands financiële data.

API’s

Om een dergelijk open financieel systeem te kunnen realiseren, heb je API’s (Application Programming Interface nodig. API’ zijn de digitale poorten die toegang geven tot bepaalde software, in dit geval iemands bankrekening. Banken moeten met andere woorden via API’s andere bedrijven toegang geven tot de persoonlijke betaalgegevens van hun klanten om daar namens die klant girale transacties te kunnen doen. Consumenten kunnen daarmee hun bankzaken heel anders regelen. Bijvoorbeeld omdat consumenten vanaf nu kunnen profiteren van innovatieve nieuwe financiële diensten die maximaal afgestemd zijn op hun persoonlijke financiële situatie. Te vergelijken met slimme boekhoudpakketten waar ondernemers vandaag de dag al gewend zijn om mee te werken voor realtime inzicht op hun zakelijke financiële situatie.

Bewust kiezen

Anderzijds geeft PSD2 consumenten meer verantwoordelijkheden als het gaat om het regelen van hun bankzaken. Want met PSD2 zijn bankzaken niet automatisch goed geregeld. Consumenten, maar ook ondernemers moeten door de invoering van deze nieuwe richtlijn heel bewust kiezen of en wie ze toegang verlenen tot hun betaalgegevens en met welk doel. Met PSD2 ontstaat zo een situatie waarin we enerzijds steeds meer controle krijgen over onze bankzaken, door steeds opener te zijn in het delen van onze financiële gegevens. Steeds minder mensen hoeven zich daardoor in de schulden te steken dankzij bijvoorbeeld zelflerende software die het mogelijk maakt dat we steeds meer grip houden op onze inkomsten- en uitgavenpatroon. Als consumenten kunnen we ons zo met apps beter wapenen tegen impulsaankopen of andere bestedingen die niet in ons budget passen. Anderzijds wordt het ook steeds eenvoudiger om betalingen te doen. De verleiding om ergens op in te gaan en daarbij een partij toestemming te geven om een bedrag af te schrijven, wordt ook groter.

Veilig bankieren begint met PSD2 vergunningencheck

Om veilig te bankieren onder de nieuwe PSD2, is het voor consumenten maar ook voor ondernemers zaak te weten wie ze met welk doel toestemming geven tot hun bankzaken. Alle financiële bedrijven en adviseurs die toestemming mogen vragen om bij een betaalrekening te mogen, moeten beschikken over een vergunning. Een belangrijke manier om met deze nieuwe richtlijn veilig te bankieren, begint bij een check of een partij een vergunning heeft. Een vergunning verstrekt door De Nederlandse Bank (DNB) dan wel door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de twee partijen in Nederland die toezien op financiële partijen en financiële markten.

Toezichthouder

DNB houdt o.a. toezicht op banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en op accountantsorganisaties en de verslaggeving. Toezicht met als doel te zorgen voor een betrouwbare en eerlijke manier van werken binnen alle financiële markten in Nederland. Heeft een bedrijf of adviseur een vergunning, dan staat deze organisatie onder toezicht als het gaat om naleving van de wettelijke regels die binnen zowel PSD2 als de nieuwe privacy wet AVG gelden. Net als dat de AFM toezicht houdt op jou als accountantskantoor in het geval je wettelijke controles uitvoert, vastgelegd in de ‘Wet toezicht accountantsorganisatie’ (Wta).

Check de vergunning

Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de toestemming, te checken of een dienstverlener een vergunning heeft. Waarbij je weet of je met een partij met vergunning te maken hebt en je zo veiliger bankiert. Waarbij uiteraard de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk toestemming te geven tot het doen van een transactie, nog steeds ligt bij de eigenaar van de bankrekening, de consument of de ondernemer zelf. Het checken van vergunningen kan in de DNB-registers en in de AFM-registers.

Alles over PSD2

Op de pagina Alles over PSD2 houden we je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Ook vertellen we je hier wat er gaat veranderen in Twinfield Boekhouden om accountants en ondernemers te ondersteunen.

Lees meer over PSD2
Back To Top