• Wijzigingen

 • Vooruitblik

Wijzigingen

 • 01.38 - Reisaftrek - coronacrisis: ongewijzigd doorlopen reisaftrek - pagina 59 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Coronacrisis: ongewijzigd doorlopen reisaftrek

  • (Alleen 2020) door coronacrisis gewijzigd reispatroon heeft geen gevolgen voor hoogte reisaftrek, mits reiskosten in die periode ongewijzigd zijn.

   

  ingangsdatum:

  1-1-2020

  reden van wijziging:

  Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

  bronvermelding:

  onderdeel 11.2 besluit noodmaatregelen coronacrisis

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 50987

   

 • 01.41.2 - Eigen woning - erratum eigenwoningforfait uitzendregeling 2020 - pagina 72 - publicatiedatum 18-09-2020

  Erratum eigenwoningforfait uitzendregeling 2020

  • Vast bedrag van eigenwoningforfait uitzendregeling 2020 bij eigenwoningwaarde van meer dan € 1 090 000 bedraagt € 10 573.

   

  ingangsdatum:

  1-1-2020

  reden van wijziging:

  Erratum

  bronvermelding:

  Bijstellingsregeling directe belastingen 2020

  vindplaats:

  Stcrt. 2019, 66 707

   

 • 01.41.2 - Eigen woning - tijdelijk verhuur gedeelte eigen woning - pagina 72 - publicatiedatum 23-09-2020

  Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning

  • Ook voordelen uit tijdelijke verhuur van deel van eigen woning worden voor 70% tot voordelen uit eigen woning gerekend, met toepassing eigenwoningforfait voor gehele eigen woning.

   

  ingangsdatum:

  18-9-2020

  reden van wijziging:

  Tuinhuisjes-arrest Hoge Raad

  bronvermelding:

  HR 18-9-2020, nr. 19/03974, ECLI:NL:HR:2020:1448

  vindplaats:

  www.rechtspraak.nl

   

 • 01.41.3 - Kapitaalverzekering eigen woning - aflossing voormalige eigenwoningschuld - pagina 73 - publicatiedatum 22-12-2020

  Aflossing voormalige eigenwoningschuld

  • Uitkeringsvrijstelling geldt ook als uitkering uit kapitaalverzekering eigen woning heeft gediend voor aflossing van wegens afloop renteafrekperiode naar box 3 verhuisde voormalige eigenwoningschuld.

   

  ingangsdatum:

  1-1-2013

  reden van wijziging:

  Toepassing hardheidsclausule

  bronvermelding:

  Besluit 7-12-2020, nr. 2019-74967

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 62990

 • 01.41.5 - Bijleenregeling: eigen woningschuld/eigenwoningsreserve - coronacrisis: versoepeling aflossingsachterstand door betaalpauze - pagina 83 - publicatiedatum 28-09-2020

  Coronacrisis: versoepeling aflossingsachterstand door betaalpauze

  Wegens coronacrisis mag in afwijking van wettelijke bepalingen inzake aflossingsachterstand

  • na afloop van betaalpauze, uiterlijk 1-1-2022 (of 1-1-2023 als eerste termijn betaalpauze januari 2021 betreft) voor gehele schuld nieuw ten minste annuïtair aflosschema over resterende looptijd van schuld worden vastgesteld, of
  • resterende schuld worden gesplitst in 2 delen
   • voor resterende hoofdsom blijft bestaande annuïtaire aflossingsschema van toepassing zonder rekening te houden met door betaalpauze ontstane aflossingsachterstand
   • voor deel van door betaalpauze ontstane aflossingsachterstand wordt afzonderlijke schuld met eigen annuïtair aflossingsschema uiterlijk 1-1-2022 (of 1-1-2023 als eerste termijn betaalpauze januari 2021 betreft) vastgesteld, met looptijd die maximaal gelijk is aan resterende looptijd van oorspronkelijke hoofdsom

  mits

  • bel.pl. betaalpauze is overeengekomen
   • tussen 12-3-2020 en 31-12-2020
   • van maximaal 12 maanden
   • die uiterlijk 1-1-2021 ingaat, en
  • alleen indien eigenwoningschuld is aangegaan met ander dan instantie waar wettelijke renseigneringsplicht voor geldt) bel.pl.
   • door coronacrisis (verwachte) terugval in arbeidsinkomen heeft van minimaal 20% over periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden
    • periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden moet aanvangen tussen 1-3-2020 en 1-1-2021
    • referentietijdvak is 25% van arbeidsinkomen over 2019 of arbeidsinkomen in tijdvak 1-1-2020 t/m 31-3-2020
   • aannemelijk maakt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

   

  ingangsdatum:

  9-5-2020

  reden van wijziging:

  Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

  bronvermelding:

  Besluit 22-9-2020, nr. 2020-20122

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 50146

   

   

 • 01.41.5 - Bijleenregeling: eigen woningschuld/eigenwoningsreserve - coronacrisis: betaalpauze verlengd naar 01-04-2021 - pagina 83 - publicatiedatum 22-12-2020

  Coronacrisis: betaalpauze verlengd naar 1-4-2021

  • Wegens tweede lockdown is einddatum betaalpauze verplaatst naar 31-3-2021.

   

  ingangsdatum:

  9-5-2020

  reden van wijziging:

  Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

  bronvermelding:

  Besluit 16-12-2020, nr. 2020-27806

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 66447

   

 • 01.44 - Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen - afkoop van lijfrente wegens langdurige arbeidsongeschiktheid - pagina 94 - publicatiedatum 17-09-2020

  Afkoop van lijfrente wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

  • (Vanaf 17-9-2020) bij afkoop van lijfrente/lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is alleen revisierente verschuldigd over meerdere boven maximum afkoopuitkering.

   

  ingangsdatum:

  17-9-2020

  reden van wijziging:

  Beleidsbesluit staatssecretaris van Financiën

  bronvermelding:

  Regeling 8-9-2020, nr. 2020-16039

  vindplaats:

  Stcrt. 2020,30558

   

 • 03.15 - Verschuldigde loonbelasting - coronacrisis - versoepeling administratieve verplichtingen - pagina 166 - publicatiedatum 30-12-2020  

  Coronacrisis - versoepeling administratieve verplichtingen

  • ((Vanaf 12-3-2020 t/m 31-3-2021) Belastingdienst neemt soepel standpunt in als werkgever of werknemer door coronacrisis wettelijke administratieve verplichting niet (tijdig/volledig) nakomt en dit voor zover mogelijk herstelt zodra dat kan (bijvoorbeeld nakomen identificatieplicht nieuwe werknemer).

   

  ingangsdatum:

  12-3-2020

  reden van wijziging:

  Noodmaatregelen coronacrisis

  bronvermelding:

  Onderdeel 6.1 besluit noodmaatregelen coronacrisis

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 68989

   

 • 03.21.1 - Eindheffingsbestanddelen - coronacrisis: goedkeuringen gelden alleen in 2020 en voor reiskostenvergoedingen ook nog in januari 2021 - pagina 176 - publicatiedatum 30-12-2020 

  Coronacrisis: goedkeuringen gelden alleen in 2020 en voor reiskostenvergoedingen ook nog in januari 2021

  Goedkeuringen vaste vergoeding gedurende 2020 en gevolgen gewijzigd reispatroon in 2020 door coronacrisis eindigen per 1-1-2021. Goedkeuring ongewijzigde reiskostenvergoeding geldt ook in januari 2021.

  ingangsdatum:

  12-3-2020

  reden van wijziging:

  Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

  bronvermelding:

  Onderdeel 6.2 besluit noodmaatregelen coronacrisis

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 68989

   

 • 11.2 - Diverse cijfers omzetbelasting - coronacrisis: tarief mondkapjes, online sportlessen, Covid-19-vaccins en Covid-19-testkits - pagina 199 - publicatiedatum 30-12-2020

  Coronacrisis: nultarief mondkapjes verlengd t/m 31-3-2021.

  • Tarief voor mondkapjes is vanaf 25-5-2020 t/m 31-3-2020 0%.


  Coronacrisis: verlaagd tarief online sportlessen

  • Tarief online sportles door sportschool bedraagt 9% vanaf 15-12-2020 tot einde verplichte sluiting sportscholen.


  Coronacrisis: nultarief Covid-19-vaccins/-testkits

  • Tarief Covid-19-vaccins en daarmee vaccineren bedraagt 0% vanaf 21-12-2020 t/m 31-3-2021.
  • Tarief Covid-19-testkits en daarmee testen bedraagt 0% vanaf 21-12-2020 t/m 31-3-2021.

   

  ingangsdatum:

  25-5-2020

  reden van wijziging:

  Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

  bronvermelding:

  Onderdeel 9b, 9c, 9d beluit noodmaatregelen coronacrisis

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 68989

   

 • 11.2 - Diverse cijfers omzetbelasting - coronacrisis: verlaagd tarief online sportlessen - pagina 199 - publicatiedatum 21-12-2021

  Coronacrisis: verlaagd tarief online sportlessen

  • Tarief online sportles door sportschool bedraagt 9% vanaf 15-12-2020 tot einde verplichte sluiting sportscholen.

   

  ingangsdatum:

  15-12-2020

  reden van wijziging:

  Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

  bronvermelding:

  Brief kabinet 18-12-2020, nr. CE-AEP/20321866

  vindplaats:

  www.rijksoverheid.nl

   

 • 27.1 - Normbedragen WSF - coronacrisis: maatregelen studievertraging - pagina 244 - Publicatiedatum 6-8-2020

  Coronacrisis: maatregelen studievertraging

  • Maatregelen studievertraging door coronacrisis zijn door parlement aangenomen.
  • Tegemoetkoming aflopende prestatiebeurs geldt ook voor student van wie (verlenging van) prestatiebeurs in juni 2020 afloopt.

   

  ingangsdatum:

  23-7-2020

  reden van wijziging:

  Kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis

  bronvermelding:

  Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 38 900

 • 30.1.1 - NOW-1 - recht op subsidie - pagina 282 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Aanpassing voorwaarden uitzondering van hoofdregel voor concerns

  • Voorwaarde dat aanvraag tot subsidieverlening na 5-5-2020 is gedaan vervalt.
  • Overeenkomst over werkbehoud moet uiterlijk bij aanvraag tot subsidievaststelling zijn overeengekomen.
  • Verklaring groepshoofd/moedermaatschappij over verbod over 2020 op dividend/bonus/inkoop eigen aandelen moet uiterlijk bij aanvraag tot subsidievaststelling zijn afgegeven (voorwaarde omtrent uiterlijk op jaarvergadering 2021 is vervallen).

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Wijziging voorwaarden NOW-1

  bronvermelding:

  Regeling 25-9-2020, nr. 2020-0000127109

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 50202

 • 30.1.3 - NOW-1 - subsidievaststelling - pagina 282 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Aanpassing voorwaarden aanvraag tot subsidievaststelling

  • Bij aanvraag tot subsidievaststelling hoeft geen documentatie te worden overgelegd.
  • Bij aanvraag tot subsidievaststelling waarbij uitzondering op hoofdregel voor concerns is toegepast, moet slechts verklaring dat is voldaan aan voorwaarden van uitzondering met accountantsverklaring daarover worden afgegeven, nadere stukken zijn niet meer vereist.

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Wijziging voorwaarden NOW-1

  bronvermelding:

  Regeling 25-9-2020, nr. 2020-0000127109

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 50202

 • 30.2.1 - NOW-2 - recht op subsidie - pagina 288 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Aanpassing voorwaarden uitzondering van hoofdregel voor concerns

  • Overeenkomst over werkbehoud moet uiterlijk bij aanvraag tot subsidievaststelling zijn overeengekomen.

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Wijziging voorwaarden NOW-2

  bronvermelding:

  Regeling 25-9-2020, nr. 2020-0000127109

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 50202

 • 30.2.3 - NOW-2 - subsidievaststelling - pagina 290 - publicatiedatum 9-11-2020  

  Aanpassing voorwaarden aanvraag tot subsidievaststelling

  • Aanvraag tot subsidievaststelling moet binnen 24 weken (38 weken als accountantsverklaring verplicht is) na
   • 15-4-2021, of
   • afloop van omzetperiode, als omzetperiode na 15-4-2021 eindigt.
  • Bij aanvraag tot subsidievaststelling hoeft geen documentatie te worden overgelegd.
  • Bij aanvraag tot subsidievaststelling waarbij uitzondering op hoofdregel voor concerns is toegepast, moet slechts verklaring dat is voldaan aan voorwaarden van uitzondering met accountantsverklaring daarover worden afgegeven, nadere stukken zijn niet meer vereist.

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Wijziging voorwaarden NOW-2

  bronvermelding:

  bronvermelding: Regeling 25-9-2020, nr. 2020-0000127109; Regeling 26-10-2020, nr. 2020-0000141205

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 50202; Stcrt. 2020, 56774

 • 30.2.4 - NOW-2 - verplichtingen - pagina 292 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Aanpassing voorwaarden uitzondering van hoofdregel voor concerns

  • Verklaring groepshoofd/moedermaatschappij over verbod over 2020 op dividend/bonus/inkoop eigen aandelen moet uiterlijk bij aanvraag tot subsidievaststelling zijn afgegeven (voorwaarde omtrent uiterlijk op jaarvergadering 2021 is vervallen).

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Wijziging voorwaarden NOW-2

  bronvermelding:

  Regeling 25-9-2020, nr. 2020-0000127109

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 50202

 • 30.4 - TVL – doelgroep uitgebreid met ondernemingen in recreatieve vliegsector - pagina 306 - publicatiedatum 20-08-2020

  Doelgroep TVL uitgebreid met getroffen MKB-ondernemingen in recreatieve vliegsector

  • Doelgroep TVL is per 20-8-2020 uitgebreid met getroffen MKB-ondernemingen in recreatieve vliegsector.
  • Getroffen MKB-onderneming in recreatieve vliegsector is getroffen MKB-onderneming
   • die op 15-3-2020 in handelsregister ingeschreven stond met SBI-code 51.10,
   • en recreatieve vliegtochten aanbiedt.
  • Ambulante onderneming is vanaf 20-8-2020 ook onderneming die op 15-3-2020 in handelsregister ingeschreven stond met SBI-code 51.10.
  • Vastelastenpercentage (variabele C) van getroffen MKB-onderneming in recreatieve vliegsector is 62%.

   

  ingangsdatum:

  20-8-2020

  reden van wijziging:

  Uitbreiding doelgroep TVL

  bronvermelding:

  Regeling 18-8-2020, nr. WJZ/20206554

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 43859

 • 30.4.1 - TVL - doelgroep - openstelling TVL-2 - pagina 306 - publicatiedatum 21-12-2020

  Openstelling TVL-2 per 25-11-2020

  • TVL is op is op 25-11-2020 formeel gewijzigd (TVL-2), maar per 24-11-2020 geldende bepalingen (TVL-1) blijven van toepassing op voor 25-11-2020 aangevraagde/verstrekte subsidies.
  • TVL kent 2 aanvraagtijdvakken (TVL-1 en TVL-2), waarbij onder TVL-2 vanaf 25-11-2020 enkele afwijkende voorwaarden gelden
   • TVL-1 betreft aanvraag TVL tussen 30-6-2020 en 30-10-2020
   • TVL-2 betreft aanvraag TVL tussen 25-11-2020 en 29-1-2021.
  • MKB-onderneming met hoofdactiviteit 64.2 (financiële holdings), 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding) of 70.10 (niet-financiële holdings) en nader aangegeven nevenactiviteit kwalificeert ook.
  • Onderneming met eet- of drinkgelegenheid onder TVL-2 met recht op opslag HVA is onderneming die
   • op 15-3-2020 in handelsregister ingeschreven stond
   • met hoofdactiviteit 56.10.1, 56.10.2, 56.29, 56.3.
  • Onderneming uit detailhandel onder TVL-2 met recht op opslag VGD is onderneming die
   • op 15-3-2020 in handelsregister ingeschreven stond
   • met hoofdactiviteit 47.19.1, 47.19.2, 47.26, 47.41, 47.42, 47.43.1, 47.43.2, 47.51, 47.51.1, 47.51.2, 47.51.3, 47.52.1, 47.52.2, 47.52.3, 47.52.4, 47.52.5, 47.52.6, 47.52.7, 47.52.8, 47.53, 47.54.1, 47.54.2, 47.54.3, 47.54.4, 47.59.1, 47.59.2, 47.59.3, 47.59.4, 47.59.5, 47.59.6, 47.59.7, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64.1, 47.64.2, 47.64.3, 47.64.4, 47.65, 47.71.1, 47.71.2, 47.71.3, 47.71.4, 47.71.5, 47.71.6, 47.71.7, 47.71.8, 47.72.1, 47.72.2, 47.75, 47.76.1, 47.76.2, 47.76.3, 47.77, 47.78.1, 47.78.2, 47.78.3, 47.78.9, 47.79.1, 47.79.2, 47.79.3, 47.82, 47.89.2, 47.89.9.

   

  ingangsdatum:

  25-11-2020

  reden van wijziging:

  Tweede openstelling TVL en aanpassingen steun- en herstelpakket

  bronvermelding:

  Regeling 20-11-2020, nr. WJZ/20225793 ; brief kabinet 9-12-2020, nr. CE-AEP/20307631; brief kabinet 18-12-2020, nr. CE-AEP/20321866; Regeling 17-12-2020, nr. WJZ/20298475

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 61 730, 67 502; www.rijksoverheid.nl

 • 30.4.2 - TVL - recht en hoogte subsidie - openstelling TVL-2 - pagina 307 - publicatiedatum 21-12-2020 

  Recht en hoogte subsidie - openstelling TVL-2

  • Getroffen MKB-onderneming heeft recht op subsidie (TVL-2) op aanvraag als bijdrage in financiering vaste lasten in maanden oktober t/m december 2020, mits vaste lasten naar verwachting minimaal € 3000 bedragen.
  • Omzetverlies wordt onder TVL-2 bepaald door omzet uit vierde kwartaal 2020 te vergelijken met referentieomzet uit vierde kwartaal 2019 (afgerond op procenten).
  • Vastelastenpercentage (variabele C) is voor meer SBI-codes vastgesteld (zie tabel).
  • Subsidie TVL-2
   • bedraagt percentage, afhankelijk van percentage omzetverlies (zie tabel)
   • bedraagt maximaal € 90 000 en minimaal € 750
   • wordt voor onderneming met eet- of drinkgelegenheid verhoogd met opslag HVA van
    • A x B x 5,6% x D, maar maximaal € 20 160
    • als onderneming na 29-2-2020 voor eerste maal in handelsregister ingeschreven is € 101
   • wordt voor onderneming uit detailhandel verhoogd met opslag VGD van
    • A x B x 5,6% x D, maar maximaal € 20 160
    • als onderneming na 29-2-2020 voor eerste maal in handelsregister ingeschreven is € 101.

   

  Vastelastenpercentage (C) (vanaf 25-11-2020)

  % vaste lasten

  SBI-code getroffen MKB-onderneming

  6

  79

  7

  19, 29, 41, 78

  9

  45

  10

  87

  11

  30, 46, 88

  12

  28

  13

  10, 43

  14

  73

  15

  6, 16, 25, 42, 47, 75, 81, 86

  16

  15, 32, 35, 80

  17

  13, 31, 39, 94

  18

  14, 22, 71, 85

  19

  2, 20, 95

  20

  1, 3, 74

  21

  21, 33, 52

  22

  9, 24

  23

  18, 58, 62, 96

  24

  17, 23, 27, 38

  25

  56

  26

  8, 37, 68, 69, 82, 92

  27

  60, 70.2,

  31

  53

  33

  49, 72

  34

  11, 63, 93

  35

  77

  37

  61, 90, 91

  39

  12

  40

  55

  43

  50

  45

  36

  46

  26

  62

  51

  72

  59

   

  Subsidiepercentage (D) TVL-2

  percentage omzetverlies

  subsidiepercentage

  TVL-2

  30

  50,00

  35

  51,43

  40

  52,86

  45

  54,29

  50

  55,72

  55

  57,14

  60

  58,57

  65

  60,00

  70

  61,43

  75

  62,86

  80

  64,29

  85

  65,71

  90

  67,14

  95

  68,57

  100

  70,00

   

    

  ingangsdatum:

  25-11-2020

  reden van wijziging:

  Tweede openstelling TVL en aanpassingen steun- en herstelpakket

  bronvermelding:

  Regeling 20-11-2020, nr. WJZ/20225793; brief kabinet 9-12-2020, nr. CE-AEP/20307631; brief kabinet 18-12-2020, nr. CE-AEP/20321866; Regeling 17-12-2020, nr. WJZ/20298475

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 61 730, 67 502; www.rijksoverheid.nl

   

 • 30.4.3 - TVL - subsidieverlening - openstelling TVL-2 - pagina 310 - publicatiedatum 11-12-2020

  Subsidieverlening - openstelling TVL-2 per 25-11-2020

  • Aanvraag subsidieverlening TVL-2 moet worden ingediend vanaf 25-11-2020 12.00 uur t/m 29-1-2020 17.00 uur.

   

  ingangsdatum:

  25-11-2020

  reden van wijziging:

  Tweede openstelling TVL

  bronvermelding:

  Regeling 20-11-2020, nr. WJZ/20225793

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 61 730

   

 • 30.4.4 - TVL - subsidievaststelling - openstelling TVL-2 - pagina 311 - publicatiedatum 11-12-2020

  Subsidievaststelling - openstelling TVL-2 per 25-11-2020

  • Aanvraag subsidievaststelling TVL-2 moet voor 1-7-2021 worden ingediend.

  ingangsdatum:

  25-11-2020

  reden van wijziging:

  Tweede openstelling TVL

  bronvermelding:

  Regeling 20-11-2020, nr. WJZ/20225793

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 61 730

   

 • 30.5.1 - Tozo - zelfstandige - aanvraagtijdvak Tozo 3 - pagina 313 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Aanvraagtijdvak Tozo 3

  • Tozo 3 betreft aanvraag Tozo tussen 1-10-2020 en 30-6-2021.

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Verlenging Tozo met derde tijdvak (Tozo-3)

  bronvermelding:

  Besluit 25-9-2020; Regeling 24-9-2020, nr. 2020-0000109488

  vindplaats:

  Stb. 2020, 362; Stcrt. 2020, 50734

 • 30.5.2 - Tozo - recht op bijstand - pagina 314 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Recht op bijstand

   

  Algemene bijstand

  • Algemene bijstand onder Tozo wordt verleend voor maximaal 16 kalendermaanden die niet aaneengesloten hoeven te zijn.

   

  Bijstand in bedrijfskapitaal

  • Rente- en aflossingsverplichtingen vangen voor op of na 1-1-2021 verstrekte lening direct aan.

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Verlenging Tozo met derde tijdvak (Tozo 3)

  bronvermelding:

  Besluit 25-9-2020; Regeling 24-9-2020, nr. 2020-0000109488

  vindplaats:

  Stb. 2020, 362; Stcrt. 2020, 50734

 • 30.5.3 - Tozo - aanvraag - pagina 315 - publicatiedatum 6-10-2020  

  Aanvraagtijdvak Tozo 3

  • Tozo 3 moet uiterlijk 30-6-2021 worden aangevraagd, waarbij tussen 1-10-2020 en 30-11-2020 ingediende aanvragen terugwerken naar 1-10-2020 en nadien ingediende aanvragen terugwerken naar eerste dag van kalendermaand van aanvraag.

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Verlenging Tozo met derde tijdvak (Tozo 3)

  bronvermelding:

  Besluit 25-9-2020; Regeling 24-9-2020, nr. 2020-0000109488

  vindplaats:

  Stb. 2020, 362; Stcrt. 2020, 50734

 • 30.6.2 - TOFA - aanvraagtermijn verlengd - pagina 317 - publicatiedatum 6-8-2020

  Aanvraagtermijn verlengd t/m 26-7-2020

  • Aanvraag TOFA moet worden ingediend bij UWV, vanaf 22-6-2020 t/m 26-7-2020.

   

  ingangsdatum:

  10-7-2020

  reden van wijziging:

  Verlenging aanvraagtermijn

  bronvermelding:

  Regeling 14-7-2020, 2020-0000097726

  vindplaats:

  Stcrt. 2020, 38760

 • 32.1 - CPI - alle huishoudens - pagina 321 - publicatiedatum 10-12-2020

  CPI - alle huishoudens

   CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2015 = 100)

   maand/jaar

  2020a

  2019

  januari

  105,97

  104,05

  februari

  106,64

  104,97

  maart

  106,85

  105,37

  april

  107,34

  106,08

  mei

  107,18

  105,94

  juni

  107,51

  105,84

  juli

  108,69

  106,90

  augustus

  108,13

  107,37

  september

  107,88

  106,70

  oktober

  108,47

  107,16

  november

  107,61

  106,73

  december

  106,80

  totaal

  106,16

  a. Voorlopige cijfers.

   CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2006 = 100)a

   maand/jaar

  2020b

  2019

  januari

  123,56

  121,32

  februari

  124,34

  122,39

  maart

  124,58

  122,86

  april

  125,16

  123,69

  mei

  124,97

  123,52

  juni

  125,35

  123,41

  juli

  127,73

  124,64

  augustus

  126,08

  125,19

  september

  125,79

  124,41

  oktober

  126,47

  124,95

  november

  125,47

  124,44

  december

  124,53

  totaal

  123,78

  a. Reeks 2006 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2015; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.

   

  b. Voorlopige cijfers.


   CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2000 = 100)a

   maand/jaar

  2020b

  2019

  januari

  141,57

  139,01

  februari

  142,47

  140,24

  maart

  142,75

  140,77

  april

  143,40

  141,72

  mei

  143,19

  141,53

  juni

  143,63

  141,40

  juli

  145,21

  142,82

  augustus

  144,46

  143,44

  september

  144,13

  142,55

  oktober

  144,91

  143,16

  november

  143,76

  142,59

  december

  142,68

  totaal

  141,83

  a. Reeks 2000 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2006; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.

  b. Voorlopige cijfers.

   Maandcijfers totaal (1995 = 100)a

   maand/jaar

  2020b

  2019

  januari

  158,70

  155,82

  februari

  159,70

  157,20

  maart

  160,02

  157,80

  april

  160,75

  158,86

  mei

  160,51

  158,66

  juni

  161,01

  158,51

  juli

  162,77

  160,09

  augustus

  161,94

  160,80

  september

  161,56

  159,79

  oktober

  162,44

  160,48

  november

  161,16

  159,84

  december

  159,94

  totaal

  158,98

  a.  Reeks 1995 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2002; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.

  b. Voorlopige cijfers.

   Maandcijfers totaal (1990 = 100)a

   maand/jaar

  2020b

  2019

  januari

  181,92

  178,63

  februari

  183,07

  180,21

  maart

  183,44

  180,89

  april

  184,28

  182,11

  mei

  184,00

  181,87

  juni

  184,57

  181,70

  juli

  186,59

  183,52

  augustus

  185,63

  184,33

  september

  185,20

  183,18

  oktober

  186,22

  183,97

  november

  184,74

  183,23

  december

  183,35

  totaal

  182,25

  a.  Reeks 1990 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m september 1997; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.

  b. Voorlopige cijfers.

   Maandcijfers totaal (1985 = 100)a

   maand/jaar

  2020b

  2019

  januari

  190,98

  187,52

  februari

  192,19

  189,18

  maart

  192,56

  189,90

  april

  193,45

  191,18

  mei

  193,16

  190,92

  juni

  193,75

  190,74

  juli

  195,88

  192,65

  augustus

  194,87

  193,50

  september

  194,42

  192,29

  oktober

  195,48

  193,12

  november

  193,93

  192,35

  december

  192,47

  totaal

  191,32

  a.  Reeks 1985 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m januari 1994; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.

  b. Voorlopige cijfers.

   Maandcijfers totaal (1980 = 100)a

   maand/jaar

  2020b

  2019

  januari

  234,45

  230,20

  februari

  235,93

  232,23

  maart

  236,39

  233,12

  april

  237,48

  234,69

  mei

  237,12

  234,38

  juni

  237,85

  234,16

  juli

  240,46

  236,50

  augustus

  239,23

  237,54

  september

  238,67

  236,06

  oktober

  239,98

  237,08

  november

  238,08

  236,13

  december

  236,28

  totaal

  234,87

  a.  Reeks 1980 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m juli 1988; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming.

   

  ingangsdatum wijziging

  8-12-2020

  reden van wijziging

  Bekendmaking van de nieuwste indexcijfers

  bronvermelding

  CBS

  vindplaats

  www.cbs.nl

 • 33.2 - Belastingrente, heffingsrente en invorderingrente - verlaging wegens coronavirus - pagina 326

  Coronacris: - verlaging belastingrente en invorderingsrente

   

  Belastingrente en invorderingsrente

   

  vanaf

  belastingrente

  invorderingsrente

   

   

  diverse belastingena

  IB

  VPB

  te betalen

  te ontvangen

   

   

   

   

   

   

  01-10-2020

  4,00

  4,00

  4,00

  0,01

  4,00

  01-07-2020

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  4,00

  01-06-2020

  0,01

  4,00

  0,01

  0,01

  4,00

  23-03-2020

  4,00

  4,00

  8,00

  0,01

  4,00

   

  • Voor toeslagen geldt verlaging naar 0,01% per 1-6-2020 t/m 30-9-2020 en alleen voor te betalen belastingrente, te ontvangen belastingrente blijft 4%.

   

  ingangsdatum:

  1-10-2020

  reden van wijziging:

  Aanpassing rentetarieven

  bronvermelding:

  Besluit 24-9-2020

  vindplaats:

  Stb. 2020, 355, 356

Vooruitblik

 

De vooruitblik 2021 kun je hier downloaden in pdf.