foto van het Binnenhof Den Haag
Fiscaal en Accounting16 september, 2019

Prinsjesdag 2019: over werkkosten, heffing en bijtelling

Zoals elk jaar, worden wij dit jaar ook verblijd met allerlei wijzigingen op belastinggebied. Never a dull moment, toch? Hoewel er meestal onderweg naar een wetsvoorstel nog het nodige wordt aangepast, zijn er toch al een aantal zaken waar we rekening mee kunnen en moeten houden.

Ik ben daarnaast ook heel benieuwd naar welk konijn er dit jaar uit de hoge hoed getoverd wordt. Vorig jaar was dat het wetsvoorstel excessief lenen: een kleine paragraaf in het uitgebreide belastingplan met veel gevolgen wanneer je er onder valt. Dit jaar zit het wetsvoorstel waarschijnlijk tussen de plannen, houd dat dus goed in de gaten. Verder ben ik heel benieuwd hoe het met de vennootschapsbelasting zal gaan. Wat is bijvoorbeeld de aanpassing op het fiscale eenheid regime? Hoe gaat men de multinationals precies aanpakken en wat blijft er over van de tariefsverlagingen?

Op omzetbelasting gebied is ook altijd wat te doen. Vorig jaar was de per 2020 in te voeren OVOB (in de volksmond: de nieuwe KOR) al aangekondigd. Aandachtspunt: heeft je klant de afgelopen jaren voor bepaalde bedrijfsmiddelen meer dan 2.500 euro btw terug ontvangen? Dan is de kans groot dat hij bij keuze voor de OVOB een deel moet terugbetalen. Andere wijzigingen op dit terrein zijn er natuurlijk ook te verwachten, al was het alleen maar de gelijkschakeling tussen e-books en gewone boeken qua btw-tarief.

WKR verhoogd en VOG belastingvrij

Op loonbelasting gebied krijgen we waarschijnlijk goed nieuws: de WKR wordt iets verruimd! Jawel, de vrije ruimte gaat voor de eerste 400.000 euro omhoog naar 1,7% en bovendien mag je de VOG (verklaring omtrent gedrag) volgend jaar belastingvrij vergoeden. Dat scheelt toch zomaar een paar euro.

En wat kun je als particulier met het Belastingplan? Ik verwacht de gebruikelijke aanpassingen op eigen woning gebied. Wanneer gebeurt dat per slot van rekening niet? Op de een of andere manier is het meestal niet in ons voordeel, maar mogelijk krijg je als starter een voordeel op het gebied van de overdrachtsbelasting. Stop je je spaargeld niet in de eigen woning, maar in ander vastgoed, dan ga je daarvoor wellicht de rekening betalen. Hetzelfde geldt trouwens op box 3 gebied.

Geen box 3 heffing over spaargeld tot €440.000

Naar aanleiding van allerlei verloren box 3 procedures heeft Den Haag besloten een tijdelijke pleister op de wonden te gaan plakken: vanaf 2022 betaal je per saldo geen box 3 heffing over spaargeld tot €440.000 per persoon. Maar let op: dit geld komt wel ergens anders vandaan. Het tarief gaat omhoog van 30% naar 33% en ik verwacht een wat hogere heffing op alle box 3 vermogens die niet uit spaargeld bestaan. Toch maar in de bv stoppen dan? Ik weet het niet, maar eind 2021 moeten we in ieder geval met de vermogende klanten om tafel.

Nul-emissie gaat mogelijk naar 8%

Als toetje wil ik het hebben over mijn favoriete fiscale onderwerp: vervoer. Dat per 1 januari de fiets van de zaak belast wordt met 7% bijtelling stond vorig jaar al in het belastingplan, maar wat staat er in over (bestel) auto’s? De per 2020 geldende 4% bijtelling voor nul-emissie auto’s gaat waarschijnlijk van tafel. Houd rekening met een bijtelling van 8% over de eerste 45.000 in plaats van 4% over de eerste 50.000 (tenzij het om een waterstofauto gaat). Is dat dan zeker? Nee, want er komt een ‘hand aan de kraan’ principe bij: is deze lage bijtelling erg populair? Dan wordt deze mogelijk teruggedraaid en andersom. Kortom, met alleen de voorgestelde wettekst ben je er nog niet. Houd je vakliteratuur en -mail dus goed in de gaten.

Wijzigingen na 2020

Tot slot even een bijzonder aandachtspunt bij het lezen van de Prinsjesdagstukken: let vooral op regelingen die niet per 1 januari 2020 maar pas later ingaan. Het kan aan mij liggen, maar volgens mij zit er een bepaalde tactiek achter: ingrijpende wijzigingen ruim vooraf aankondigen zodat de meeste mensen er niet op letten (acht ja, het speelt pas over een paar jaar…) en de wet wordt aangenomen. Bij invoering staat de wijziging in de schijnwerpers, maar – je raadt het al – dan is hij al ingevoerd.

Kortom, voor spannende literatuur hoef je niet persé naar de boekhandel te gaan. Aan Prinsjesdag stukken hebben we soms al meer dan genoeg. 

Heleen Elbert fiscaal-jurist
Fiscaal-jurist, specialist autobelastingen
Fiscaal-jurist en mediator | Geeft veel, graag, en met de nodige humor, lezingen over allerlei belastingzaken | Heeft jarenlange praktijkervaring als belastinginspecteur en -adviseur.
Back To Top