Accountant presenteert wat is CSRD
Fiscaal en AccountingFinancieel15 juni, 2022

Corporate Sustainability: Wat is de ‘CSRD richtlijn’?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties te rapporteren over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Wat betekent dit nu precies, voor welke bedrijven geldt dit en welke gevolgen heeft dit voor accountants en ondernemers? In deze artikelserie zetten we de informatie voor je op een rij.

Wat is Corporate Sustainability (CSRD)? 

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die door de Europese Commissie is aangenomen in april 2021. Deze richtlijn verplicht organisaties te rapporteren over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Er wordt ook verplicht om deze informatie te laten toetsen door accountants.

Apart MVO rapport in jaarrekening 

In de praktijk betekent dit dat grote bedrijven een apart MVO rapport in de jaarrekening moeten opnemen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In dit deel van de jaarrekening dienen bedrijven uitleg te geven over hun businesscase. Dat betekent dat zij hun visie en strategie moeten toelichten én welke impact deze heeft op milieu en mensen. Een ander onderdeel is dubbele materialiteit op de korte en lange termijn. Daarmee worden niet alleen de risico’s van het klimaat op een bedrijf als ‘materieel’ aangeduid, maar ook andersom: de impact die een bedrijf zelf op het klimaat heeft. Lees ook: De waarde van dubbele materialiteit in uw duurzaamheidsverslag.
Daarnaast geldt: welke sociale aspecten kunnen impact hebben op het bedrijf (ESG)?

Wat is ESG (Environmental, Social en Governance)?

ESG is de afkorting van Environment, Social en Governance. Dit zijn criteria voor de activiteiten van een bedrijf en vormen de drie belangrijkste elementen die gebruikt worden om de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf of economisch veld te meten. Kijk eens op de jaarrekening van Wolters Kluwer vanaf pagina 41. Ook in de jaarrekening van Ikea vind je dit onderdeel terug.

CSRD vervangt NFRD

De CSRD zal de huidige niet-financiële rapportrichtlijn (NFRD) gaan verbeteren en vervangen. De NFRD is nu van toepassing op ongeveer 12.000 organisaties binnen de EU-regio en geeft uitleg over de regels voor openbaarmaking van niet financiële informatie en informatie over diversiteit voor bepaalde grote ondernemingen, waaronder duuzaamheidsverslaglegging. De nieuwe CSRD is echter van toepassing op een veel groter aantal bedrijven (50.000+) in alle sectoren. Bedrijven dienen gedetailleerde en transparante informatie openbaar te maken over hoe duurzaamheidskwesties hun eigen business beïnvloeden, zowel outside-in als inside-out.   

Op welke bedrijven is CSRD van toepassing?

We praten over alle grote bedrijven die onder de EU-wetgeving vallen of beursgenoteerd zijn of gevestigd in een EU-lidstaat. De CSRD is ook van toepassing op wereldwijde bedrijven die activiteiten/effecten hebben in Europa. Naast deze criteria moeten bedrijven aan minimaal twee van de volgende 3 eisen voldoen: 

  • € 40 miljoen netto omzet
  • € 20 miljoen balanstotaal
  • 250 of meer medewerkers.  

Wat betekent de CSRD voor MKB bedrijven? 

Beursgenoteerde MKB-bedrijven mogen eenvoudigere standaarden voor rapportage hebben dan grote beursgenoteerde bedrijven. Niet beursgenoteerde MKB-bedrijven kunnen zelf kiezen of ze de rapportagestandaarden van de CSRD willen gebruiken. Toch zullen steeds meer MKB-bedrijven verzoeken om duurzaamheidsinformatie (primaire milieugegevens) ontvangen van bijvoorbeeld leveranciers, klanten en investeerders die moeten voldoen aan de CSRD. Daarnaast kan het ook verstandig zijn voor MKB-bedrijven om deze duurzaamheidsinformatie te gebruiken in hun businessmodel om toekomstbestendig te groeien of te opereren. (Alexvangroningen BV, 2022). 

Wanneer moeten deze bedrijven voldoen aan de nieuwe CSRD?  

Vanaf 1 januari 2024 moet men voldoen aan de CSRD. Dit betekent dat de CSRD-meet- en rapportagevereisten verplicht zijn in de jaarverslagen van boekjaar 2024 en deze zullen in 2025 officieel moeten worden gepubliceerd.  

Termijnen

Organisaties die niet onder de huidige NFRD vallen, dienen vanaf 1 januari 2025 te voldoen aan de CSRD met een publicatie in 2026. Beursgenoteerde kleine en middelgrote rechtspersonen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen dienen in 2027 te rapporteren over boekjaar 2026. Deze termijnen en normen worden pas officieel door de Europese Commissie op 31 oktober 2022 vastgesteld en de sectorspecifieke normen en standaarden op 31 oktober 2023.

Volgende artikel: Normen en dubbele materialiteit

In het volgende artikel van deze serie lees je meer over deze 2 reeksen met normen. Wat houden ze in? Wat is dubbele materialiteit en hoe kan Twinfield Boekhouden accountants helpen bij de duurzaamheidsrapportage? Meld je aan voor de nieuwsbrief om dit artikel als eerste in je mailbox te ontvangen!

Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
Jerry Wehrmeijer is één van de experts die als Product Manager verbonden is aan Wolters Kluwer. Regelmatig schrijft hij over onderwerpen die te maken hebben met product development en de nieuwe duurzaamheidsrapportage (CSRD).
Back To Top