goederenrecht
Legal17 maart, 2021

De hervorming van het goederenrecht

SAGAERT, V., De hervorming van het goederenrecht uit TPR 2020, afl. 1-2, 389-654

Inleiding

Op 1 september 2021 treedt het nieuwe Boek 3 van het goederenrecht in werking (Wet van 4 februari 2020). Deze wet hervormt op belangrijke punten het goederenrecht en vormt dus in die zin een baken voor iedereen die actief is in het vastgoedrecht. Zo zijn er nieuwe regels voor eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, burenhinder, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, hypothecaire publiciteit, enz. De wet vervangt Boek 2 van het oude Burgerlijk Wetboek van 1804, maar ook de Erfpachtwet van 1824, de Opstalwet van 1824, de eerste bepalingen van de Hypotheekwet, bepalingen uit het Veldwetboek, enz.

In deze overzichtsbijdrage van bijna 300 blz. geeft Vincent Sagaert, die samen met Prof. Pascale Lecocq de pen hield bij de wet, een overzicht van de voornaamste nieuwigheden uit de nieuwe wet.

Innovaties

De wet biedt voor de praktijk een aantal innovaties. Onder die laatste is bijvoorbeeld te denken aan overkoepelende bepalingen in verband met het goederenrecht, het opvullen van lacunes inzake hypothecaire publiciteit, aandacht voor volume-stapelingen, aandacht voor dieren in het vermogensrecht, een duidelijke articulatie van de wilsautonomie in het goederenrecht, enz. Op die manier brengt de wet het goederenrecht terug bij de tijd.

Praktische voorbeelden

De auteur duidt ook het belang van de nieuwe wet voor de praktijk aan de hand van zeer concrete voorbeelden. Zo biedt de auteur voorbeelden van de mogelijkheden inzake hypothecaire publiciteit, praktische implicaties van het eenheidsbeginsel, enz.

Bron en auteur

Vincent Sagaert

Sagaert Vincent, De hervorming van het goederenrecht uit TPR 2020, afl. 1-2, 389-654.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top