ontslag
Legal08 april, 2021

De informatie- en consultatieprocedure bij collectief ontslag

De coronacrisis veroorzaakt grote economische problemen. Het valt dan ook te verwachten dat heel wat ondernemingen in de private sector zullen moeten overgaan tot een herstructurering van hun onderneming in de vorm van een collectief ontslag.

In geval van een collectief ontslag moet de werkgever voorafgaandelijk aan het collectief ontslag een informatie- en consultatieprocedure voeren met de werknemersvertegenwoordigers. De toepasselijke regelgeving over deze procedure is complex en is terug te vinden in verschillende rechtsbronnen die daardoor ook niet altijd goed op mekaar zijn afgestemd, wat aanleiding geeft tot een aantal interpretatiemoeilijkheden.

In dit artikel uit Sociale wegwijzer bekijken we de belangrijkste aspecten van deze procedure en beantwoorden we enkele vaak gestelde vragen zoals:

 • Wat is het tijdstip van het (individueel) ontslag dat in aanmerking moet worden genomen in het kader van de definitie van collectief ontslag?
 • Hoe moet de technische bedrijfseenheid worden vastgesteld?
 • Hoe moet het gemiddeld personeelseffectief van de onderneming worden berekend?
 • Is de procedure van toepassing op ondernemingen met 20 werknemers of minder?
 • Moeten de ontslag- en tewerkstellingsdrempels worden toegepast op het niveau van een afdeling van een onderneming?
 • Hoe wordt de referentieperiode voor de vaststelling van een collectief ontslag toegepast?
 • Welke zijn de verschillende stappen in de procedure?
 • Wie zijn “de werknemersvertegenwoordigers” die moeten worden geïnformeerd en geconsulteerd?
 • Kan de werkgever eenzijdig de procedure afsluiten?
 • Kan de procedure op elektronische wijze verlopen?
 • Kan de werkgever meer ontslagen doorvoeren dan voorzien?
 • Moet er tijdens de procedure onderhandeld worden over een sociaal plan en wanneer?

Auteur

Claudio Vandersnickt
 • Master in de Rechten: afgestudeerd in 2009
 • Jurist bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg sinds 2009
 • Auteur in de sociaalrechtelijke nieuwsbrief Sociale Wenken, dat ook in het Frans verschijnt onder de titel Signaux Sociaux
 • Auteur van het boek “Overgang van onderneming krachtens overeenkomst. Het materieel toepassingsgebied van richtlijn 2001/23/EG”, Sociale Praktijkstudies nr. 2015/2, Mechelen, Kluwer, 2015, 149 p.
 • Auteur van het boek “Collectieve conflicten oplossen - Van bemiddeling en verzoening tot rechterlijke interventie”, Tewerkstellen Topics, Mechelen, Kluwer, 2018, 108 p.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top