Legal18 mei, 2022

Tabel fiscaliteit tijdens huwelijk, de feitelijke scheiding en na echtscheiding

JANSSENS, E., LABEEUW, N., STIEVENARD, A., Tabel fiscaliteit tijdens het huwelijk, de feitelijke scheiding en na echtscheiding. Bestendig Handboek Echtscheiding, VII.1 - 1 - VII.1 - 61

Hoewel de fiscaliteit niet weg te denken is uit het dagelijkse leven en we veelvuldig met de fiscale spelregels worden geconfronteerd, neemt het niet weg dat het soms een kluwen is. Dat bepaalde fiscale materies federaal zijn en anderen dan weer gewestelijk maakt het er niet eenvoudiger op. Bovendien moet niet alleen rekening worden gehouden met de wet, maar ook met standpunten en voorafgaande beslissingen van de (Vlaamse of federale) belastingdienst. Neem daar nog eens bij dat de burgerlijke staat van de belastingplichtige tevens een impact kan hebben op de fiscale regels … waardoor het soms begrijpelijk zoeken is “naar de draad van Ariadne”. 

Lees deze bijdrage rechtstreeks in Jura →

In tabelvorm wordt een overzicht gegeven van de volgende fiscale materies in het licht van de gehuwd, de feitelijk gescheiden en de uit de echt gescheiden belastingplichtige: 

(1) de personenbelasting in al haar aspecten, gaande van het procedurele (zoals de aangifte, over de invordering tot het bezwaar), alsook de materieelrechtelijke onderdelen waar de burgerlijke staat van de belastingplichtige een rol speelt;  
(2) de btw
(3) de Vlaamse erfbelasting, waar gekeken wordt naar o.a. het belastbaar voorwerp, de belastbare grondslag, de tarieven en vrijstellingen;
(4) de Vlaamse schenkbelasting, waar ingegaan wordt op o.a. het belastbaar voorwerp, de tarieven, verminderingen en vrijstellingen;  
(5) het Vlaamse verkooprecht, waar aandacht wordt besteed aan o.a. het belastbaar voorwerp, de tarieven en verminderingen;
(6) het Vlaamse verdeelrecht, waar  gesproken wordt over o.a. het belastbaar voorwerp en het tarief; en ten slotte  
(7) de Vlaamse onroerende voorheffing, met een vergelijkende analyse omtrent de hoedanigheid van de belastingplichtige in functie van de burgerlijke staat.  

In een tweede hoofdstuk wordt de overzichtelijke tabel ondersteund door een uitgebreide referentielijst, opgebouwd per fiscaal subdomein.

Deze bijdrage is erop gericht om een instrument te creëren voor de specialist en praktizijn die zich op een efficiënte manier wil verdiepen in diverse specifieke fiscale materies waar de burgerlijke staat van de belastingplichtige een impact op heeft. Het uitgangspunt van de fiscale tabel is om de verschilpunten bloot te leggen tussen gehuwden, feitelijk gescheiden en uit de echt gescheiden belastingplichtigen. Het zal u dan ook niet verbazen dat de burgerlijke staat van de belastingplichtige dikwijls een invloed uitoefent op de fiscale regels waarmee hij wordt geconfronteerd. 
Auteurs

 

Nathalie Labeeuw is Master in het Notariaat (KU Leuven) en Master in de Rechten (KU Leuven en Université de Poitiers) en werkte jaren als assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven). Als advocaat is zij verbonden aan de balie van Brussel. Nathalie is auteur van menig publicatie en een gewaardeerd spreker binnen haar vakgebied, zowel bij financiële instellingen en de Federatie van Notarissen als de Fiscale Hogeschool. Ze is ook redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar vakgebied en voorzitter van de deelredactie Relatievermogensrecht, vermogensrecht en familierecht voor Tijdschrift Estate Planning. Ten slotte is zij reeds enkele jaren gerankt in Chambers online Rankings Guides als “outstanding lawyer”.

Elisabeth Janssens is Master in het Notariaat (UGent 2017) en Master in de Rechten (UGent 2016) en is sedert 2017 als advocaat verbonden aan de balie van Brussel. Sedert 1 oktober 2020 is Elisabeth praktijkassistent aan de Universiteit Gent in de materie vermogensplanning. Tot slot is Elisabeth Janssens auteur van verschillende juridische bijdragen.

Anne-Sophie Stievenard is Master in het Notariaat (UGent 2019), Master in de Rechten (UGent 2018) en is sedert 2019 als advocaat verbonden aan de balie van Brussel. Anne-Sophie is daarnaast auteur van diverse juridische publicaties. 

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top