opstal
Legal04 maart, 2021

Opstal - overzicht wijzigingen

Hervorming van het goederenrecht

Auteur Lien Bellinck maakte een handig overzicht inzake opstal.

Op 4 februari 2020 werd de wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met het nieuw boek 3 wenst de wetgever (de regels van) het goederenrecht te hervormen, waaronder de regels inzake opstal.

Het nieuwe boek 3 “Goederen” treedt in werking op1 september 2021.

Eén van de wijzigingen is dat het recht van opstal voortaan gedefinieerd wordt in termen van volumes, dit om het driedimensionale karakter van het eigendomsrecht te benadrukken. Qua duurtijd wordt de maximumduur van 50 jaar tot 99 jaar verlengd en kan men voortaan in twee situaties eeuwigdurende opstalrechten vestigen, met name: (i) voor doeleinden van openbaar domein en (ii) in het kader van complexe en heterogene onroerende gehelen. Hieronder vindt u een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen die inzake het recht van opstal worden doorgevoerd.

Hieronder vindt u een handig overzicht van de essentiële elementen in de nieuwe definitie van opstal.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top