goederenrecht
Legal11 augustus, 2021

Hervorming van het goederenrecht anno 2021

Op 30 januari 2020 zette de Kamer een nieuwe stap richting de vervolmaking van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek werd op die datum goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer.

Boek 3 ‘Goederenrecht’ is op 17 maart 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en  treedt in werking op1 september 2021. 

Lydian zet in een meerdelige reeks in Nieuwsbrief Notariaat de hervorming van het goederenrecht voor u uiteen, waarbij zoveel als mogelijk wordt stilgestaan bij de impact van de hervormingen op de notariële praktijk. Deze meerdelige reeks gaat meer specifiek achtereenvolgens in op

(i) het algemeen kader van deze hervorming, de inwerkingtredings- en overgangsregels en de relevantste (algemene) principes;
(ii) het openbaar domein en domeingoederen;
(iii) vruchtgebruik;
(iv) burenrelaties/burenhinder;
(v) erfpacht;
(vi) opstal.

Auteurs

- Wouter Neven is als partner bij Lydian aan de Real Estate, Environment & Regulatory-praktijk verbonden, staat aan het hoofd van de Real Estate-praktijk en staat mede aan het hoofd van de Regulatory-praktijk. Bovendien leidt hij de afdeling Real Estate Developers & Investors, staat hij mede aan het hoofd van de afdelingen Public Sector and Wealth en is als partner aan het Energy-departement verbonden.

- Matthias Castelein, Bruno Stroobants, Tom van Stiphout, Anne-Sophie Corne, Karlien Meert, Advocaten bij Lydian

- Richard Maselis, Nicolas Lauwens

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top