vrouwe justitia
Legal02 augustus, 2021

Overzicht van rechtspraak: koop (2007-2020)

Bijdrage van Bernard Tilleman, Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme en Frederik Van den Abeele uit Tijdschrift voor Privaatrecht:

Om de groeiende omvang van de rechtspraak te beheersen en om een snelle consultatie mogelijk te maken, werd het opzet van de TPR-rechtspraakoverzichten Bijzondere overeenkomsten herbekeken. Voortaan valt het rechtspraakoverzicht voor koop en aanneming uiteen in twee zelfstandige delen.

Het koopcontract 

Als eerste gepubliceerde deel behandelt dit overzicht het koopcontract in 680 pagina’s. Het biedt een overzicht van de rechterlijke uitspraken gewezen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2020. Het overzicht focust niet uitsluitend op de cassatierechtspraak of de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en ook buitenlandse rechtspraak voor het Weens Koopverdrag, maar schenkt tegelijk veel aandacht aan de concrete toepassing van de regels door de feitenrechters op de verschillende niveaus. De aandacht gaat steeds naar de beslissingen zelf: de feiten en de toegepaste rechtsregels zijn in detail weergegeven. Ook de onderliggende regels die de beslissingen schragen of verdelen zijn voor het gemak en het inzicht van de lezer hernomen. De recentste doctrinaire handboeken en inzichten komen ter sprake op netelige punten, daar waar de rechtspraak divergeert, ter verduidelijking of duiding van de gewezen beslissing. Tevens worden de vonnissen en arresten systematisch geduid in het licht van de eronder gepubliceerde commentaren.

Analyse van aan de koop aanverwante regels of leerstukken

Het overzicht behandelt zowel het gemeen kooprecht als de bijzondere koopregimes, waaronder de consumentenkoop en het Weens Koopverdrag. Daarnaast biedt het overzicht een analyse van aan de koop aanverwante regels of leerstukken, zoals de koop op lijfrente, notariële aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid.

Nieuwe tendensen

Uit het overzicht blijkt dat ons recht op dit punt volop in beweging is. In de rechtspraak tekenen nieuwe tendensen zich af en ook de wetgever zit niet stil. Nieuw sinds het vorige overzicht van rechtspraak is de omstandige rechtspraak over de toepassing van de consumentenkoop, thans neergelegd in de artikelen 1649bis e.v. oud Burgerlijk Wetboek, maar inmiddels alweer aan herziening toe door de Richtlijn Consumentenkoop 2019.

Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)

Ondertussen werd ook een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Hiervoor zal straks een boek 7 (Bijzondere overeenkomsten) moeten worden uitgetekend, met daarin een nieuw kooprecht. Het zet de vragen die in de rechtspraak rijzen meteen op scherp. Wanneer komt de koop tot stand? Welke informatieverplichtingen moeten (wanneer) vervuld zijn? Kan de koper zelf overgaan tot herstelling? Welke verkoper mag zich exoneren voor verborgen gebreken? Hoe ver reikt de informatieverplichting van de notaris? Mag de onderneming kosten aanrekenen voor de terugzending van niet-conforme goederen? Welk rechtsmiddelen kan de koper inroepen wanneer het verkochte onroerend goed blijkt aangetast te zijn door een stedenbouwkundige overtreding? Het is slechts een greep uit de vraagstukken die in dit overzicht aan bod komen.

De auteurs
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top