header-bewijs
Legal08 november, 2021

Het nieuwe bewijsrecht, een bespreking en kadering binnen de arbeidsrechtelijke context

Thomas De Burchgraeve, Het nieuwe bewijsrecht, een bespreking en kadering binnen de arbeidsrechtelijke context, Sociale Wegwijzer 2021, afl. 5, 14-17 

In de Sociale Wegwijzer aflevering 5 van dit jaar, verscheen een bijdrage over de nieuwe regels inzake bewijs in het nieuw Burgerlijk Wetboek en hun impact op het arbeidsrecht.

Lees deze bijdrage rechtstreeks in Jura →

Algemeen

Het nieuwe wetboek heeft tot doel om de bestaande regels over het bewijs te moderniseren en een codificatie te zijn van een aantal regels die werden ontwikkeld door de rechtspraak.

Het artikel bespreekt kort enkele nieuwigheden, zoals de verhoging van het grensbedrag vanaf hetwelk een schriftelijk bewijs wordt vereist, de definitie van een aantal begrippen, zoals ‘geschrift’ en ‘handtekening’ en de regels aangaande de verdeling van de bewijslast en het bewijsrisico.

Impact op het arbeidsrecht

Aangezien het arbeidsrecht een aantal eigen regels oplegt inzake bewijs, grijpen de regels van het burgerlijk wetboek niet ingrijpend in op het arbeidsrecht.

De nieuwe definitie van wat wordt begrepen onder een geschrift, wat volgens de definitie ook een sms of Whatsappbericht kan zijn, zal in een aantal gevallen mogelijk wel leiden tot nieuwe interpretaties in een arbeidsrechtelijke context.

Wat de nieuwe bewijsregels voor u in de praktijk kunnen betekenen, leest u in het artikel in SOCWEG 2021, afl. 5.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top