Legal07 februari, 2020

Bevrijding van de echtgenoot/partner van de gefailleerde bij verschoonbaarheid en kwijtschelding

“Bij de invoering van Boek XX van het WER werd het regime van de verschoonbaarheid van de gefailleerde vervangen door dat van de kwijtschelding van de restschulden. Daarbij werd onder meer ook gesleuteld aan de regels in verband met de bevrijding van de echtgenoot of de partner van gefailleerde. Hieronder bekijken we waar de overeenkomsten en de verschillen tussen het oude en het nieuwe regime zitten.”

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang het faillissement werd geopend vóór of vanaf 1 mei 2018:

  • faillissement geopend vóór 1 mei 2018: de regels van de vroegere faillissementswet in verband met de verschoonbaarheid zijn nog van toepassing;
  • faillissement geopend vanaf 1 mei 2018: de regels van boek XX van het Wetboek van Economisch Recht in verband met de kwijtschelding zijn van toepassing

Download onderstaand schema met een beknopt overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de 2 regimes:

Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top