Close up shot of a metallic mosaic reflecting a sunset scene
Legal06 mei, 2024

“Common Core”: wat is het en waar komt het vandaan?

Bron: Storme, M.E, Tijdschrift voor Privaatrecht.

De uitdrukking common core heeft de voorbije halve eeuw ontegensprekelijk een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op juristen  - met name wat betreft het privaatrecht, in het bijzonder in Europa. Zoals vaker bij een aantrekkelijke vlag, gaan daaronder velerlei ladingen schuil. Matthias Storme ging op zoek naar de oorsprong en uiteenlopende betekenissen van en opvattingen over zo’n gemeenschappelijke kern van het privaatrecht in Europa. Deze zoektocht brengt hem bij interessante ontwikkelingen in zowel de rechtsvergelijking als het internationaal privaatrecht vanaf het einde van de 19e eeuw. 

Dit is een samenvatting. Lees de volledige bijdrage door M.E. Storme in Jura. Nog geen Jura-abonnee? Probeer gratis!

Common core

Common core verwijst naar een gemeenschappelijke kern tussen verschillende rechtsstelsels en wordt gebruikt door juristen, ook in de discipline der rechtsvergelijking. Juristen hebben boeken geschreven en projecten opgezet onder de titel van (een) common core, minstens in sommige gevallen met de uitdrukkelijke bedoeling om zo’n gemeenschappelijke kern te vinden of te verklaren, of soms te scheppen.

De bijdrage door M.E. Storme geeft een overzicht van de verschillende projecten en stromingen die deze uitdrukking gebruikten in vooral de laatste 40 jaar, en de verhouding daarvan met het streven naar harmonisatie in het privaatrecht in Europa. De auteur onderzoekt wat dan wel onder zo’n gemeenschappelijke kern wordt begrepen en in welke mate die daarbij ook gevonden wordt. We gaan vooral in op de ontwikkelingen rond common core in de rechtsvergelijking. 
Auteurs die de idee van een common core onderzochten en ernstig rechtsvergelijkend te werk gingen, kwamen vaak niet echt bij een common core uit, maar verrijkten en cours de route wél de methoden van de rechtsvergelijking.

De verhouding tussen rechtsvergelijking en rechtseenmaking.

Dat is meteen een goede aanleiding voor enkele beschouwingen over de methode van rechtsvergelijking en de verhouding tussen rechtsvergelijking en rechtseenmaking.

Kan men op zinvolle wijze kan spreken over een restatement van het privaatrecht in Europa, of althans in de Europese Unie? Auteurs die de idee van een common core onderzochten en ernstig rechtsvergelijkend te werk gingen, kwamen vaak niet echt bij een common core uit, maar verrijkten en cours de route wel de methoden van de rechtsvergelijking.

In onze zoektocht vonden we onder meer een klassieke, harmoniserende opvatting van common core die vooral op zoek gaat naar oplossingen voor gelijkaardige problemen die in wezen gelijkaardig worden geacht, als uitdrukking van dezelfde beginselen. We vonden ook een alternatieve opvatting die meer aandacht besteed aan perifere elementen en onderliggende structuren die de rechtsontwikkeling in een langer tijdsperspectief bepalen. Wanneer de rechtsvergelijking enkel beoogt een getrouw beeld te geven van het nu geldende recht der bestudeerde stelsels, is een factual method in de meeste gevallen een van de meest geschikte instrumenten en geeft een reductie tot beginselen meestal een allesbehalve trouw beeld. Is evenwel ook van belang wat het mogelijke antwoord van die stelsels morgen kan zijn? Dan zijn alle “formanten" daarbij van belang, en niet enkel de concrete oplossing van deze casussen. Zij leren ons ook hoe rechtssystemen zich ontwikkelen en hoe de oplossingen die daarbij op verschillende momenten of plaatsen worden gevonden voor eenzelfde probleem vaak functionele equivalenten zijn, die niet de enige mogelijke oplossing zijn maar anderzijds wel vaak samenhangen met het rechtssysteem als geheel.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top