Legal13 januari, 2021

Basismaatregelen voor Vlaams woonbeleid tijdens coronaviruspandemie vanaf 3 november 2020

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

De Vlaamse Regering keurde op 23 oktober 2020 haar besluit goed dat maatregelen bevat voor het Vlaams woonbeleid tijdens de coronaviruspandemie. Dit besluit vormt, samen met het ‘Protocol woningmarkt’, het basiskader voor de werking van de Vlaamse woningmarkt tijdens de pandemie. De toepassing van deze maatregelen hangt af van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt : groen, geel, oranje of rood. De nieuwe maatregelen zijn grotendeels van toepassing vanaf 3 november 2020.

Welke maatregelen?

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 bevat maatregelen met betrekking tot:

 • de private huur;
 • de sociale huur;
 • de sociale koop;
 • het woningkwaliteitsbeleid;
 • de Vlaamse huursubsidie;
 • de Vlaamse huurpremie;
 • de verzekering gewaarborgd wonen;
 • het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen, en
 • de beoordelingstermijnen bij bijeenkomsten van de beoordelingscommissie (Procedurebesluit Wonen).

Deze maatregelen treden in werking op 3 november 2020.Daarnaast wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 ook in het ‘besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021’ de maatregelen met betrekking tot:

 • de sociale huur;
 • de sociale koop;
 • het woningkwaliteitsbeleid;
 • de sociale verhuurkantoren;
 • de Vlaamse huursubsidie;
 • de Vlaamse huurpremie;
 • de Vlaamse renovatiepremie;
 • de verzekering gewaarborgd wonen;
 • het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen;
 • de bijzondere sociale leningen;
 • de huurwaarborgleningen, en
 • de beoordelingstermijnen bij bijeenkomsten van de beoordelingscommissie (Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021).

Deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2021.

Protocol Woningmarkt

In het Protocol Woningmarkt, dat de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020 goedkeurde, kunt u per woonthema lezen wat deze maatregelen precies betekenen en welke implicatie ze met zich meebrengen.
Dit protocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de woonsector. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en op de ervaringen tijdens de eerste maanden van de coronaviruspandemie.
Opgelet ! Het Protocol Woningmarkt treedt pas in werking na zijn bekendmaking het Belgisch Staatsblad. Het verscheen (tot 3 november 2020) nog niet in het Belgisch Staatsblad.
 

Fasen coronaviruspandemie

De toepassing van de maatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020, hangt af van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt:

 • fase groen: er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk;
 • fase geel: er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen;
 • fase oranje: er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zo veel mogelijk onder controle zijn gebracht;
 • fase rood: er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Elk van deze fasen kan van toepassing zijn voor het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest of voor een duidelijk afgebakend deelgebied.De Vlaamse minister van Wonen bepaalt welke fase van de coronaviruspandemie van toepassing is en voor welk duidelijk afgebakend deelgebied deze fase van toepassing is.De maatregelen die verbonden zijn aan een bepaalde fase treden in werking op de datum van de bekendmaking van het ministerieel besluit tot vaststelling van een fase in het Belgisch Staatsblad. Dat besluit wordt ook bekendgemaakt via de websites van het agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 treedt in werking op 3 november 2020.Dit met uitzondering van hoofdstuk 8 (wijzigingen aan het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021), dat in werking treedt op 1 januari 2021.Bron: 23 oktober 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, BS 03 november 2020, p.78970;

Zie ook: 23 oktober 2020 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid, BS 03 november 2020, p.79025;

Christine Van Geel
Wolters Kluwer

Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top