Løsningspakken OneSumX FRR gir deg byggesteinene for alle dine økonomi-, risikostyrings- og regulatoriske rapporteringskrav i en integrert plattform. Spar tid, forbedre analysen, behandle store datamengder i stor skala og bevar datalinje. Plattformen integrerer data fra flere interne systemer og eksterne kilder og kan brukes til å analysere og håndtere markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko og samsvarsformål. Vår førsteklasses programvare- og tjenesteportefølje gir tilgang til vår unike Regulatory Update Service (RUS) og støtter ditt regelverksarbeid for Basel IV og CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR) ), og andre.

OneSumX for Finance, Risk, Regulatory Reporting

En tiltrodd og effektiv metode for å håndtere dine datasilo-utfordringer, overlappende teknologi og datamodeller ved å bruke en integrert tilnærming på tvers av flere fagområder. Vår løsningspakke legger til rette for en omfattende, samarbeidende organisasjonsstruktur som setter nøkkelfunksjonene finans, risiko og lovbundet rapportering i sentrum. Det gir den nødvendige skalerbarheten for å behandle store mengder data som kreves av nye datadrevne regulatoriske regimer, samtidig som det ivaretar datahistorikken på hvert trinn.

Back To Top