wolters kluwer tidsfrister årsregnskap
Skatt og Økonomiapril 27, 2021

Slik kommer du enkelt i mål med årsregnskap og skattemelding

Fristen for levering av årsregnskap og skattemelding nærmer seg. Med Årsavslutning og skatt fra Wolters Kluwer sparer du mye tid, samtidig som du sikrer en smidig levering.

 

– Årsavslutning er vårt komplette verktøy for profesjonell årsavslutning, sier Liv Sterten, Product Specialist i Wolters Kluwer. Hun forklarer at programmet er integrert med de fleste regnskapssystemer, og at det hjelper til med komplett regnskapsavslutning, fra utarbeiding av årsregnskap med forslag og maler på noter, til innsendelse i Altinn.  

– Med automatiske overføringer til næringsoppgave, skattenote, aksjonærnote, egenkapitalnote og overskuddsdisponering sparer du masse tid, sier Sterten. I tillegg har Årsavslutning også moduler for avstemming, budsjettering, regnskapsanalyse og dokumentasjon for regnskapsførere. Og tjenesten er selvfølgelig ikke begrenset til selve programmet.  

– Vi tilbyr selvfølgelig også god support til alle kundene våre. Når det er travelt kan du ringe inn og være sikker på å raskt få svar på det du lurer på, sier Sterten.  

Se hennes tips til gode rutiner ved innlevering av skattemelding og årsrapport nederst i saken, og liste over viktige datoer og frister. 

Viktige frister, økte bøter  

En komplett verktøyløsning som Årsavslutning sparer deg tid og gjør arbeidet med å levere skattemelding og årsregnskap vesentlig enklere. Det betyr imidlertid ikke at man som regnskapsfører kan senke skuldrene helt. I forbindelse med innsendingen er det veldig viktig å forholde seg til frister og nøkkeldatoer, samt å ikke utsette jobben for lenge.  

– Det viktigste er å starte i god tid. Det er veldig dumt å være sent ute, sier Sterten. Det er mange grunner til at det er greit å ha god tid på seg når man skal levere skattemelding og årsregnskap. En av de viktigste er at dagbøtene har gått opp vesentlig fra nivået de var på i 2020. De høye dagbøtene som gis og som øker fra år til år er nå på kr 1 199 mot kr 1 172 i fjor. I tillegg utsetter man seg for andre sanksjoner, som gebyrer og tilleggsskatt.  

– I 2021 har rettsgebyret gått opp til 1199 kroner per dag, og det er virksomheten, styret og til syvende og sist daglig leder som har ansvaret for å betale gebyret. Det i seg selv bør være god motivasjon for å bli ferdig i tide, sier Sterten. 

Fordelaktig med gode rutiner  

Levering av skattemelding og årsregnskap er som kjent en årlig hendelse. Derfor er det viktig å ikke bare begynne tidlig, men å bygge opp gode rutiner for arbeidet med begge deler. Med gode vaner i virksomheten kan du jobbe kjapt og effektivt. Samtidig frigjør du tid, som igjen kan brukes på rådgivning og andre tjenester som gjør livet enklere for kundene dine. God oversikt før innlevering gjør også at prosessene blir mer ryddige. Gode rutiner er rett og slett en forsikring mot feil og stress. For å legge til rette for gode vaner har Årsavslutning fra Wolters Kluwer en rekke kontrollspørsmål og feilmeldinger bygget inn i seg.  

– Vi vet at det er mye å tenke på, derfor har vi utviklet programvaren med mål om å være så støttende som mulig. Til syvende og sist handler god levering av skattemelding og årsregnskap om effektivitet i hverdagen, sier Sterten.  

– Og hvis du gjør en god jobb det første året du bruker programmet, så vil du få mye igjen for det senere. Året etter vil du nemlig kunne bygge videre på denne innsatsen, og igjen få en enklere prosess.  

Tips til gode rutiner ved innlevering av skattemelding og årsrapport 

 1. Begynn tidlig – bruk god tid første gang du bruker et program, da er mye lagret til senere bruk. 
 2. Gjør ferdig skattemeldingen først, deretter begynner du på årsrapporten, da unngår du å gjøre samme jobb to ganger. Gjør ferdig disponering og skatteberegning i Skatt og hent disse opplysningene tilbake når årsrapporten skal utarbeides.
 3. Digital signering er en stor fordel. Når du utarbeider årsoppgjør og skal ha signering fra styret, bør du ha kontakt med en digital signeringsløsning, for eksempel Penneo. Det sparer dere mye tid og papir på. 
 4. Før du starter bør du sjekke i Altinn at roller og rettigheter er riktig oppført. Disse må nemlig være på plass før du får lov til å sende inn, også hvis du skal levere på vegne av en kunde.  
 5. Sørg for at alle tilganger ligger klare før du begynner, sånn at du ikke sitter dagen før innsending og stresser med å få tak i personen som kan gi deg tilgang.  
 6. Det er viktig å merke seg at det kan komme endringer fra Skatteetaten og at fristene kan bli utsatt på grunn av Covid-19 slik det ble i fjor, men akkurat nå er det disse fristene som gjelder og som man må forholde seg til. Per i dag er det mulighet til å søke utsettelse av innlevering av Skattemelding for næringsdrivende. Man får beskjed om nye frister på Skatteetatens hjemmesider. 

  Hvis du ikke kommer i mål i tide er det viktig at du søker om utsatt levering. 

Viktige datoer i forbindelse med Skattemeldingen for 2020 for personer 

 • Skatteoppgjøret for mange lønnstakere og pensjonister kommer i perioden 2. april – 22. juni 2021
 • Siste dag for å søke om utsatt leveringsfrist for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2021
 • Siste dag for å levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2021
 • Siste dag for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende er 31. mai 2021
 • Siste dag for å levere skattemelding for personlig næringsdrivende er 31. mai 2021
 • Siste dag for å levere skattemelding for aksjeselskaper og selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting er 31. mai 2021
 • Skatteoppgjør – første pulje for ENK er klar 24. juni 2021
 • Frist for årsoppgjør – 31. juli
 • Skatteoppgjør – første pulje for selskap er klart 23. september 2021
 • Skatteoppgjør – siste pulje er klar 21. oktober 2021 
Fremtidens løsninger
Komplette skybaserte tjenester
Back To Top