Woman leads group at flipchart
Skatt og Økonomijuni 19, 2023

4 tips for å jobbe mer problemfritt

Ved å jobbe sømløst kan du effektivisere arbeidsprosessen og spare tid. Her er fire tips til hvordan du som jobber med økonomi, kan jobbe mer sømløst og dermed også mer problemfritt.Tipsene passer både for deg som er regnskapskonsulent i et byrå, og for deg som jobber med økonomi i en bedrift. Husk å alltid ta utgangspunkt i arbeidsflyten og sørge for å velge programmer og verktøy som passer for din virksomhet, og som er kompatible med hverandre.
 

Bruk integrerte regnskapsprogrammer

Hvis du bruker regnskapsprogrammer som er integrert i en sømløs arbeidsflyt, kan du effektivisere arbeidsprosessen. Dette innebærer at riktig informasjon havner på riktig sted i riktig program uten ekstra arbeid. Sørg for å velge et program som passer for akkurat din virksomhet, og som er kompatibelt med andre programmer du bruker.
 

Skaff en digital samarbeidsplattform

En digital samarbeidsplattform er et utmerket verktøy for å samarbeide med kundene. Dette kan være et godt utgangspunkt for informasjonsflyten. Ved å ha all kommunikasjon og dokumentasjon på ett og samme sted reduserer du risikoen for at det oppstår misforståelser, og for at data håndteres på feil måte.

Bruk en integrert signeringsløsning

I takt med at arbeidsprosessene blir stadig mer digitale, øker også behovet for og etterspørselen fra kunder etter å kunne signere ulike typer dokumenter digitalt. Å gå fra analog til digital signering gjør signeringsprosessen både enklere og sikrere. Når du skal velge tjeneste for digital signering, må du passe på at den oppfyller sikkerhetskravene dine, ivaretar personvernet på riktig måte, samt at den er integrert med eksempelvis ditt årsoppgjørssystem.

Automatiser rapporter

Et eksempel på hvor du kan vinne mye på å effektivisere og forenkle arbeidsprosessen din, er ved å automatisere arbeidet ditt med periodiske rapporter i bedriften. Sørg for å velge en programvare som automatisk oppdaterer og overfører avstemte tall fra regnskapsprogrammet, uten at du trenger å bruke tid og energi på å skrive inn data manuelt. Dette kan også redusere risikoen for feil i rapporter og kontroller.

Vil du lære mer? 

  • Capego-økosystemet hjelper deg med alt fra skatt og årsregnskap til digitalt samarbeid og digital signering.
Back To Top