24SevenOffice 

24SevenOffice leverer et komplett ERP-system med CRM, Økonomi- og Regnskapsprogram, Prosjektstyring, Timer og Kommunikasjon. Du har full kontroll over bedriftens prosesser fra A til Å - i et ferdig integrert system. Systemet er skalerbart for 5-500 brukere, hvilket betyr at du enkelt kan oppgradere og integrere nye tjenester i takt med hvordan bedriften utvikler seg. 24Sevenoffice er integrert med Årsavslutning.

Les mer om 24SevenOffice

Uni Micro

Uni Micro er en av Norges ledende leverandører av programvare for økonomi og administrasjon. De leverer komplette økonomisystem til et bredt utvalg bransjer. Deres fokus har alltid vært å lage funksjonelle løsninger som er brukervennlige og fleksible. Med Uni24, vår web-baserte løsning, er du alltid pålogget, og kan hente den informasjonen du vil ha, der du er, når som helst. Uni Micro er selvfølgelig integrert med Årsavslutning.

Les mer om Uni Micro

Xledger 

Xledger er bygget fra grunnen for å effektivisere og automatisere administrative prosesser. Systemet er fullstendig nettbasert, utvikles kontinuerlig og benytter det siste innen internetteknologi og sikkerhet. Du får alt du trenger i ett system, fra økonomistyring til prosjektledelse til kontroll på lager, innkjøp og logistikk. Brukeren får sanntidstilgang til bedriftens nøkkeltall. Xledger er integrert med Årsavslutning.

Les mer om Xledger

Tripletex 

Tripletex er et heleid norsk selskap med over 25 000 kunder og tilbyr vi et komplett og webbasert økonomisystem for alle typer bedrifter. Selskapets mål har vært å utvikle et økonomisystem som kan skreddersys de fleste bedrifter og tilpasses flere ulike bransjer.

Tripletex ønsker å skape et papirløst kontor der brukere kan jobbe hvor de vil og når de vil. Selskapet kan i dag tilby App, samtidig som hele løsningen er tilgjengelig på en egen mobilapplikasjon for smarttelefoner og nettbrett.Tripletex er integrert med Årsavslutning.Les mer om Tripletex

Zirius AS

Zirius AS er et helnorsk IT-selskap som utvikler moderne økonomiverktøy. Vi samarbeider tett med bransjer på flere områder for å kunne levere fleksible og funksjonelle løsninger til bedrifter med ulike behov. Målet er å levere oversiktlige løsninger som forenkler hverdagen, sparer tid og øker lønnsomheten.

Zirius markedsføres og supporteres gjennom partnere og forhandlere over hele landet. Vi har i dag en solid markedsposisjon, og har helt siden starten i 2004 opplevd en sterk interesse for våre produkter, i et bredt utvalg av bransjer. Zirius er integrert med Årsavslutning.

Les mer om Zirius AS

PowerOffice Go

Fremtidens regnskapssystem – i dag! Med PowerOffice Go har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse.

Les mer om PowerOffice Go

Save Solutions AS 

Save Solutions AS har 10 års fartstid i å hjelpe bedrifter til å bli mer effektive, samt redusere kostnader gjennom å automatisere alle typer avstemming og annen matching av informasjon gjennom vår fleksible programvare Account Control.

Les mer om Save Solutions AS

Økonomiforbundet

Økonomiforbundet er en fagforening og en bransjeorganisasjon. De er det den eneste fagforeningen som er kun for regnskapsførere. Økonomiforbundet gir bistand på både lønn og arbeidsrelaterte spørsmål - i tillegg kan de svare på faglige spørsmål - alt på ett sted.

Wolters Kluwer vil være med på Økonomiforbundets samlinger både som foreleser og utstiller. Medlemmene vil i løpet av året motta informasjon og tilbud på spesialtilpassede arbeidsverktøy fra Wolters Kluwer.
 


Les mer om Økonomiforbundet

Regnskap Norge

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har ca. 8.000 personmedlemmer og ca. 2.500 medlemsbedrifter. Majoriteten av medlemsmassen har sitt daglige virke i regnskapsbransjen.

Vår misjon er å bidra til lønnsom vekst for regnskapsbransjen, i en digital hverdag. Foreningen driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett. Regnskap Norge er en betydelig leverandør av kurs og kompetanseprodukter. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.

Les mer om Regnskap Norge

Escali 

Escali er et programvareselskap som utvikler løsninger innenfor finans-, treasury- og porteføljeforvaltning. Hovedproduktet er finanssystemet Escali Financials - en komplett løsning innen Treasury-, Portefølje-, Likviditets- og Cash Management.

I tillegg har selskapet utviklet systemene Escali Risk Manager (analyse og rapportering av finansiell risiko), Escali Data Manager (automatisk import / eksport av kurser, bankkonti, stamdata, transaksjoner og renter) samt Escali Supervision for tilsynsrapportering for pensjonskasser og forsikringsselskaper (PORT/FORT- rapportering, Solvency II).

Escali kan eksportere RF-1359 direkte til Wolters Kluwer Skatt. Dette er et skjema som må leveres av alle selskaper med skattepliktig gevinst, direkte avkastning og/eller tap på finansielle instrumenter fra og med ligningsåret 2016.
 
 

Les mer om Escali

Skattebetalerforeningen 

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.
Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 65 år. Vi har om lag 12.000 medlemmer – privatpersoner og bedrifter.

Skattebetalerforeningen arrangerer kurs innen flere fagområder, bl.a. skatterett, rettslære, aksjer, merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, pensjon, næringseiendom, utenlandsbeskatning, naturalytelser, valg av selskapsform, bilbeskatning og vårt årlige skatte- og regnskapskurs.Vi skreddersyr kurs ut fra behovene deres – og ut fra din bedrifts kalender. Hvis ikke dere kan komme til oss, kan vi komme til dere.

Har din gruppe/avdeling behov for oppdateringstimer eller kompetanseheving innen et spesifikt tema, kan vi i Skattebetalerforeningen arrangere interne kurs og foredrag hos deg. Vi har dyktige kursledere med høy kunnskap og lang erfaring innen sitt kompetansefelt.

Les mer om Skattebetalerforeningen

Back To Top